Upiši se u verificirani program osposobljavanja i/ili usavršavanja!

Novosti 20.11.2020.

ODVAŽI SE I ODABERI PROGRAM ZA SEBE!

Informiraj se klikom na poveznicu naziva programa!

Planiraj > Odaberi > Upiši > Završi >

POUZiraj se ;)

MI VJERUJEMO U TEBE!

Upiši se i TI!

LISTOPAD

Početak 04.10.2021.

Usavršavanje za poslove VODITELJA/ICE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA - nastava na daljinu 50% popusta

Osposobljavanje za poslove PČELARA/ICE

Početak 11.10.2021.

Osposobljavanje za osnovne poslove ADMINISTRATORA

Početak 19.10.2021.

Osposobljavanja za SAMOSTALNO VOĐENJE KNJIGOVODSTVA U PRIVATNIM PODUZEĆIMA

Osposobljavanje za osnovne poslove SERVISERA OSOBNIH RAČUNALA

Osposobljavanja za RUKOVATELJA VILIČAROM

Početak 26.10.2021.

Osposobljavanje za osnovne poslove MEDICINSKOG MASERA

 

STUDENI

Početak 08.11.2021.

Osposobljavanje za poslove CVJETNIH ARANŽMANA (aranžera cvijeća)

Početak 09.11.2021.

Osposobljavanje za poslove POMOĆNIKA/CE U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju SLASTIČAR/KA

Početak 15.11.2021.

Usavršavanje za poslove VODITELJA/ICE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA - nastava na daljinu 50% popusta

Osposobljavanje za poslove ECDL operatera/ke

Usavršavanje za poslove ECDL specijalista/ice

Osposobljavanje za RUKOVATELJA/ICU CNC strojem

Početak 16.11.2021.

Osposobljavanje za obavljanje osnovnih poslova FRIZERA

Početak 22.11.2021.

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju PEDIKER

Osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova UGRADNJE UMJETNIH NOKTIJU

Početak 24.11.2021.

Osposobljavanje za poslove GERONTODOMAĆINA/ICE

*
* * * *
* * * * * *
* * * * * * * *
*
*

2022. godina

SIJEČANJ

Početak 25.01.2022.

Osposobljavanje za osnovne poslove MONTERA I SERVISERA RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA - (FRIGOMEHANIČAR)

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju KERAMIČAR-OBLAGAČ

VELJAČA

Početak 08.02.2022.

Osposobljavanje za osnovne poslove MONTERA-SERVISERA PLINSKIH BOJLERA

 

Preporučujemo i upise u programe

 SREDNJE ŠKOLE > CENTRA ZA KULTURU I NAKLADNIŠTVO > SVEUČILIŠTA ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB

Upiši se i TI!

MI VJERUJEMO U TEBE!

Planiraj > Odaberi > Upiši > Završi > POUZiraj se ;)