Upiši se u verificirani program osposobljavanja i/ili usavršavanja!

Novosti 20.11.2020.

ODVAŽI SE I ODABERI PROGRAM ZA SEBE!

Informiraj se klikom na poveznicu naziva programa!

Planiraj > Odaberi > Upiši > Završi >

POUZiraj se ;)

MI VJERUJEMO U TEBE!

Upiši se i TI!

LIPANJ

Početak 23.6.2021.

Program usavršavanja za poslove VODITELJA/ICE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA - nastava na daljinu 50% popusta.

 

RUJAN

Početak 6.9.2021.

Program osposobljavanja za poslove DADILJE - slobodno 8 mjesta

Program osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba - slobodno 7 mjesta

Osposobljavanje za poslove POMOĆNIKA/CE U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Početak 13.9.2021.

Osposobljavanje za osnovne poslove MONTERA-SERVISERA PLINSKIH BOJLERA

Početak 20.9.2021.

Osposobljavanje za poslove CVJETNIH ARANŽMANA (aranžera cvijeća)

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju SLASTIČAR/KA - slobodno 8 mjesta

Početak 27.9.2021.

Osposobljavanje za osnovne poslove SERVISERA OSOBNIH RAČUNALA - slobodno 9 mjesta

Osposobljavanje za osnovne poslove MONTERA I SERVISERA RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA - (FRIGOMEHANIČAR)

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju KUHAR/ICA - slobodno 7 mjesta

Početak 28.9.2021.

Osposobljavanje za osnovne poslove u KOZMETICI - slobodno 9 mjesta

 

LISTOPAD

Početak 11.10.2021.

Osposobljavanje za osnovne poslove ADMINISTRATORA - slobodno 9 mjesta

Početak 18.10.2021.

Osposobljavanje za obavljenje osnovnih poslova FRIZERA

 

 

Preporučujemo i upise u programe

 SREDNJE ŠKOLE > CENTRA ZA KULTURU I NAKLADNIŠTVO > SVEUČILIŠTA ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB

Upiši se i TI!

MI VJERUJEMO U TEBE!


Planiraj > Odaberi > Upiši > Završi > POUZiraj se ;)