Upiši se u verificirani program osposobljavanja i/ili usavršavanja!

Novosti 20.11.2020.

ODVAŽI SE I ODABERI PROGRAM ZA SEBE!

Informiraj se klikom na poveznicu naziva programa!

Planiraj > Odaberi > Upiši > Završi >

POUZiraj se ;)

MI VJERUJEMO U TEBE!

Upiši se i TI!

OŽUJAK

Početak programa 01.03.2021.

Osposobljavanja za poslove CVJETNIH ARANŽMANA (aranžera cvijeća)

Početak programa 08.03.2021.

Usavršavanje za poslove VODITELJA/ICE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA - nastava na daljinu 50% popusta (popunjeno)

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju KERAMIČAR/KA-OBLAGAČ/ICA- slobodno još 4 mjesta za upis

Početak programa 09.03.2021.

Osposobljavanje za RUKOVATELJA/ICU VILIČAROM - slobodno još 5 mjesta za upis

Početak programa 15.03.2021.

Osposobljavanje za poslove DADILJE

Osposobljavanje za poslove POMOĆNIKA/CE U NASTAVI U RADU S UČENICIMA S TEŠKOĆAMA

Početak programa 16.03.2021.

Osposobljavanje za osnovne poslove ADMINISTRATORA - slobodno još 3 mjesta za upis

Početak programa 17.03.2021.

Osposobljavanje za UZGAJIVAČA CVIJEĆA

Početak programa 22.03.2021.

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju SLASTIČAR/KA

Osposobljavanje za obavljanje osnovnih poslova FRIZERA

Početak programa 23.03.2021.

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju PEDIKER/KA

Osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova UGRADNJE UMJETNIH NOKTIJU

Početak programa: 20.04.2021.

Osposobljavanje za osnovne poslove MEDICINSKOG MASERA

Početak programa: 24.03.2021.

Osposobljavanje za obavljenje jednostavnih poslova UZGAJIVAČA GLJIVA

Početak programa: 31.03.2021.

Osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova EKOLOŠKOG POLJODJELCA

Početak programa: 29.03.2021.

Usavršavanje za poslove VODITELJA/ICE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA - nastava na daljinu 50% popusta 

TRAVANJ

Početak programa: 12.04.2021.

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju VRTLAR/ICA

Početak programa 27.04.2021.

Osposobljavanje za osnovne poslove MONTERA I SERVISERA RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA - (FRIGOMEHANIČAR) - slobodno još 8 mjesta za upis

Osposobljavanje za osnovne poslove MONTERA-SERVISERA PLINSKIH BOJLERA - slobodno još 7 mjesta za upis

 

RUJAN

Početak 28.09.2021.

Osposobljavanje za osnovne poslove u KOZMETICI

 

Preporučujemo upise u programe

 SREDNJE ŠKOLE > CENTRA ZA KULTURU I NAKLADNIŠTVO > SVEUČILIŠTA ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB

Upiši se i TI!

MI VJERUJEMO U TEBE!


Planiraj > Odaberi > Upiši > Završi > POUZiraj se ;)