Otvoreni upisi u verificirane programe osposobljavanja i usavršavanja!

Novosti 20.11.2020.

ODVAŽI SE I ODABERI PROGRAM ZA SEBE!

Informiraj se klikom na poveznicu naziva programa!

Planiraj > Odaberi > Upiši > Završi >

POUZiraj se ;)

MI VJERUJEMO U TEBE!

Upiši se i TI!

 

STUDENI

Početak programa 02.11.2020.

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju PEKAR/ICA - EU projekt ZNANJEM DO KRUHA

 

Početak programa: 09.11.2020.

Usavršavanje za poslove MONTERA/KE FOTONAPONSKIH SUSTAVA - EU Projekt OZON

 

Početak programa 11.11.2020.

Osposobljavanje za poslove GERONTODOMAĆINA/ICE (samo za polaznike projekta "SUZI")

 

Početak programa 16.11.2020.

Usavršavanje za zanimanje KONOBAR-SPECIJALIST BARMEN - EU projekt OZON

Osposobljavanje za poslove CVJETNIH ARANŽMANA (ARANŽERA CVIJEĆA) - popunjeno :)

 

Početak programa 19.11.2020.

Osposobljavanje za poslove NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA (za polaznike projekta "SUZI" i sudionike JAVNIH RADNIH AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA)

 

Početak programa 23.11.2020.

Osposobljavanje za poslove ECDL OPERATERA/KE

Osposobljavanje za poslove RAČUNALNOG OPERATERA

Usavršavanja za poslove ECDL SPECIJALISTA

 

Početak programa 24.11.2020.

Osposobljavanje za osnovne poslove u KOZMETICI

Osposobljavanje za osnovne poslove MEDICINSKOG MASERA - popunjeno :) pogledaj novi termin dolje 

 

Početak programa 30.11.2020.

Osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova EKOLOŠKOG POLJODJELCA

Usavršavanje za poslove VODITELJA/ICE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA

 

PROSINAC

Početak programa 01.12.2020.

Osposobljavanje za poslove SAMOSTALNOG VOĐENJA KNJIGOVODSTVA U PRIVATNIM PODUZEĆIMA

 

Početak programa 15.12.2020.

Osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova UGRADNJE UMJETNIH NOKTIJU

 

2021. GODINA

SIJEČANJ

Početak programa 11.01.2020.

Osposobljavanje za poslove KNJIGOVOĐE

 

Početak programa 25.01.2021.

Osposobljavanje za osnovne poslove MONTERA I SERVISERA RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA - (FRIGOMEHANIČAR)

Osposobljavanje za osnovne poslove MONTERA-SERVISERA PLINSKIH BOJLERA

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju KERAMIČAR/KA-OBLAGAČ/ICA

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju SOBOSLIKAR/ICA-LIČILAC/TELJICA

 

VELJAČA

Početak programa: 15.02.2021.

Osposobljavanje za poslove ECDL OPERATERA/KE

Osposobljavanje za osnovne poslove SERVISERA OSOBNIH RAČUNALA

Osposobljavanje za poslove RAČUNALNOG OPERATERA

Usavršavanja za poslove ECDL SPECIJALISTA

 

Početak programa: 08.02.2021.

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju PEKAR - EU projekt ZNANJEM DO KRUHA - Bjelovar

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju PEKAR - EU projekt ZNANJEM DO KRUHA - Sisak

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju PEKAR - EU projekt ZNANJEM DO KRUHA - Vinkovci

 

Početak programa: 16.02.2021.

Osposobljavanje za osnovne poslove MEDICINSKOG MASERA

 

 

Preporučujemo upise u programe

 SREDNJE ŠKOLE > CENTRA ZA KULTURU I NAKLADNIŠTVO > SVEUČILIŠTA ZA TREĆU ŽIVOTNU DOB

Upiši se i TI!

MI VJERUJEMO U TEBE!


Planiraj > Odaberi > Upiši > Završi > POUZiraj se ;)