Upiši se u verificirani program osposobljavanja i/ili usavršavanja!

Novosti 20.11.2020.

ODVAŽI SE I ODABERI PROGRAM ZA SEBE!

Informiraj se klikom na poveznicu naziva programa!

Planiraj > Odaberi > Upiši > Završi > POUZiraj se ;)

MI VJERUJEMO U TEBE!

 

RUJAN

 

Početak 5.9.2022.

Osposobljavanje za poslove ECDL OPERATERA/KE

Osposobljavanje za SAMOSTALNO VOĐENJE KNJIGOVODSTVA U PRIVATNIM PODUZEĆIMA

 

Početak 12.9.2022.

Osposobljavanje za poslove CVJEĆARA/KE-ARANŽERA/KE

Osposobljavanje za osnovne poslove MONTERA I SERVISERA RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA - (FRIGOMEHANIČAR)

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju SOBOSLIKAR/ICA-LIČILAC/TELJICA

Osposobljavanje za RUKOVATELJA/ICU CNC STROJEM

 

Početak 19.9.2022.

Osposobljavanje za poslove NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA

 

Početak 20.9.2022.

Osposobljavanje za osnovne poslove SERVISERA OSOBNIH RAČUNALA

 

Početak 26.9.2022.

Osposobljavanje za poslove PČELARA/ICE

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju KERAMIČAR/KA-OBLAGAČ/ICA

Usavršavanje za poslove MONTERA/KE FOTONAPONSKIH SUSTAVA

Osposobljavanje za osnovne poslove MONTERA-SERVISERA PLINSKIH BOJLERA

Osposobljavanja za poslove CVJETNIH ARANŽMANA (aranžera cvijeća)

 

LISTOPAD

 

Početak 3.10.2022.

Osposobljavanje za osnovne poslove u KOZMETICIi

 

Početak 10.10.2022.

Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju PEDIKER/KA

Osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova UGRADNJE UMJETNIH NOKTIJU

 

Početak 17.10.2022.

Usavršavanje za poslove VODITELJA/ICE IZRADE I PROVEDBE PROJEKATA FINANCIRANIH IZ EU FONDOVA I PROGRAMA - nastava na daljinu

 

Upiši se i TI!

MI VJERUJEMO U TEBE!

Planiraj > Odaberi > Upiši > Završi > POUZiraj se ;)