Nakladništvo

Nedostaje Vam knjiga?

Ne tražite dalje – to je, možda, baš naše izdanje!
Potražite i izaberite iz naše široke ponude.

Biblioteka majstor
Nikolina Krivošić
Vivijana Lovrinić-Đaković
Loredana Raspor-Ramić
13,94 €
(105,00 kn)
Tamara Sapanjoš
13,94 €
(105,00 kn)
Max Bohner
Wolfgang Keil
Siegfried Leyer
Wolfram Pichler
Wolfgang Saier
Harro Schmidt
Paul Siegmayer
Heinz Zwickel
21,24 €
(160,00 kn)
Klaus Edling
Matthias Fischer
Michael Helleberg
Ralf Langhorst
Rainer Milbradt
Jϋrgen Weckler
9,76 €
(73,50 kn)
Richard Fisher
Uwe Heider
Berthold Hohmann
Wolfgang Keil
Jochen Mann
Bernd Schlögl
Alois Wimmer
Gϋnter Wormer
17,65 €
(132,98 kn)
Richard Fisher
Uwe Heider
Berthold Hohmann
Wolfgang Keil
Jochen Mann
Bernd Schlögl
Alois Wimmer
Gϋnter Wormer
17,65 €
(132,98 kn)
Richard Fisher
Rolf Gscheidle
Uwe Heider
Berthold Hohmann
Wolfgang Keil
Jochen Mann
Bernd Schlögl
Alois Wimmer
Gϋnter Wormer
17,65 €
(132,98 kn)
časopis 15 dana
4 €
(30,14 kn)
Kalendari
8,75 €
(65,93 kn)
1,7 €
(12,80 kn)
Mape za naukovanje
17,18 €
(129,44 kn)
Priručnici
Dušan Petričević
Gojko Nikolić
Daniel Domović
Jelena Obad
33,18 €
(250,00 kn)
Nikola Pastuović
Tihomir Žiljak
Vladimir Strugar
Dušan Petričević
Predrag Bejaković
Siniša Kušić
Sofija Vrcelj
Anita Zovko
Višnja Rajić
Ana Krajnc
Milan Matijević
36,59 €
(275,69 kn)
Rozalija Filipović Baljak
Ivan Bolf
5,97 €
(45,00 kn)
Publicistika
Tatjana Abramović
Josip Bratulić
Božica Brkan
Vlasta Domaćinović
Juraj Kolarić
Slavica Moslavac
Ria Olić
Mirjana Randić
Marijan Steiner
9,29 €
(70,00 kn)
Gojko Nikolić
4,38 €
(33,00 kn)
Stara izdanja
Arna Šebalj, Damir Kontrec,
Tomislav Zorić, Gordana Jakobović,
Ante Pleša, Marin Račić,
Snježana Voučko, Žarko Željko,
Davor Trupković, Zdenko Rajgl,
Boris Pintar, Igor Njegovan
13,94 €
(105,00 kn)
Milovan Gavazzi
4,18 €
(31,50 kn)
Stana Lovrić
1,33 €
(10,00 kn)
Nikša Dubreta
4,65 €
(35,00 kn)
Ante Zaninović
1,39 €
(10,50 kn)
Tomislav Žigmanov
3,98 €
(30,00 kn)
Hans - Dietrich Genscher
2,65 €
(20,00 kn)
Miroslav Dolenec Dravski
1,33 €
(10,00 kn)
Dušan Petričević
6,64 €
(50,00 kn)
Slavko Bokan
Ankica Čižmek
Boris Ilijaš
Ivan Jukić
Zvonko Orehovec
Željko Radalj
19,91 €
(150,00 kn)
Mijo Šporčić
2,65 €
(20,00 kn)
Božidar Petrač
6,97 €
(52,50 kn)
Božidar Petrač
11,15 €
(84,00 kn)
Željko Esterajher
6,64 €
(50,00 kn)
Zlatko Mičić
6,64 €
(50,00 kn)
Zlatko Mičić
5,31 €
(40,00 kn)
Maja Špan
0,66 €
(5,00 kn)
Damir Stolnik
3,32 €
(25,00 kn)
Jan Čižek
1,33 €
(10,00 kn)
Udžbenici
Martina Buben Sakoman
10,62 €
(80,00 kn)
Božidar Gajić
Martin Sentić
10,09 €
(76,00 kn)
Zdenka Bošnjak
20 €
(150,69 kn)
Boris Kulišić
10,62 €
(80,00 kn)
Marija Folnović
12,61 €
(95,00 kn)
Stjepan Brzak
12,61 €
(95,00 kn)
Zdenka Bošnjak
19,91 €
(150,00 kn)
Milan Žunar
17,52 €
(132,00 kn)
Ivo Njire
10,62 €
(80,00 kn)
Ivo Njire
10,09 €
(76,00 kn)
Stjepan Brzak
12,61 €
(95,00 kn)
Tečaj konverzije 7,5345. Cijena u eurima je izračunata prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, članak 14. stavak (3). te Uredbi Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku.

Kontakt

Sve informacije i narudžbe moguće su putem e-maila: nakladnistvo@pou.hr ili na telefon: 01/6003 030