Transport, špedicija i osiguranje - NOVO

Transport, špedicija i osiguranje - NOVO 2020

Općenite informacije

Autori: Stjepan Brzak Cijena: 12,61 € (95,00 kn)

Dodatne informacije

Broj stranica: 214 str. Dimenzije: 200x260 mm Godina izdavanja: 2020 Kategorija: Udžbenici ISBN: 978-953-254-062-8 Uvez: Meki uvez
Tečaj konverzije 7,5345. Cijena u eurima je izračunata prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, članak 14. stavak (3). te Uredbi Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku.

Opis

U obrazovnim programima srednjih trgovačkih škola uvijek su postojali i sadržaji transporta robe. Oni su se nalazili unutar nastavnih programa pojedinih stručnih predmeta kao dijelovi nastavnih cjelina ili su činili zasebnu nastavnu cjelinu. Svojevremeno je u obrazovnom programu za zanimanje skladištar postojao nastavni predmet Transport robe. Uvođenjem srednjoškolskog obrazovnog programa za zanimanje komercijalist usvojen je i nastavni program za nastavni predmet Transport, špedicija i osiguranje. Slijedom okvirnog programa i predviđenih nastavnih sadržaja, autor je 2002. godine napisao udžbenik istog naslova koji se još uvijek koristi.

S obzirom na to da je u međuvremenu došlo do tehnološkog napretka u izdavačkoj djelatnosti, kao i do promjena u područjima koja pokrivaju nastavni sadržaji predmeta Transport, špedicija i osiguranje, autor se u dogovoru s izdavačem odlučio na novo izdanje udžbenika s potrebnim izmjenama i dopunama sadržaja. Nastavni udžbenik je stručna knjiga koja u potpunosti slijedi utvrđene nastavne sadržaje za zanimanje komercijalist, bitne za obavljanje opisanih poslova. Sadržaj knjige konvergira nastavnom gradivu iz predmeta istog naziva studija Poslovne ekonomije (smjer Trgovina) i sličnih predmeta visokih ekonomskih učilišta, što je značajno za nastavak obrazovanja učenika po vertikali.

Iako je udžbenik namijenjen učenicima 4. razreda komercijalnog smjera trgovačke škole za zanimanje komercijalist, knjiga može poslužiti i kao solidan izvor informacija djelatnicima u gospodarskoj praksi koji se susreću s poslovima povezanim s transportom robe, špedicijom i osiguranjem. Udžbenik ima dovoljnu širinu da može poslužiti i nastavnicima u planiranju i ostvarivanju nastavnih zadataka.