O nama

Pučko otvoreno učilište Zagreb je najveća obrazovna ustanova za obrazovanje odraslih kojoj je osnivač Grad Zagreb.

O učilištu

Više od
100 godina
iskustva
i tradicije

Osnovano je 1907. godine, ima izrazito dugu tradiciju i iskustvo (više od 100 godina) u poučavanju odraslih.

Djelatnost je temeljena na konceptu cjeloživotnog učenja te u programima POUZ-a sudjeluju polaznici od predškolske dobi do osoba treće dobi. Težište je na strukovnom obrazovanju i osposobljavanju odraslih osoba. POUZ provodi programe osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja odraslih te brojne programe strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, Uz to organizira se niz programa kreativnih radionica, tečajeva i usavršavanja (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih). POUZ uz stručno osposobljavanje,nudi brojne programe koji razvijaju kreativnost, interkulturalne kompetencije i jačanju socijalne i komunikacijske vještine. Naši programi su namijenjeni za tvrtke, starije osobe, studente ili određene ciljne skupine u okviru različitih projekata za koje smo posebno dizajnirali programe.

MISIJA

Pučko otvoreno učilište Zagreb će nastaviti pridonositi osobnom, društvenom i profesionalnom razvoju građana Republike Hrvatske stvarajući im uvjete za stjecanje ključnih i stručnih kompetencija njihovim uključivanjem u procese cjeloživotnog učenja. Na taj način Pučko otvoreno učilište Zagreb pridonosi konkurentnosti hrvatskog gospodarstva jer vjerujemo da samo obrazovani građani koji kontinuirano uče cijelog života i koji se prilagođavaju društvenim i tehnološkim promjenama predstavljaju komparativnu prednost naše zemlje.

Misija Pučkog otvorenog učilišta Zagreb je kulturu te materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu približiti i učiniti dostupnom svim građanima doprinoseći njihovom osobnom razvoju.

VIZIJA

Postati centar izvrsnosti za cjeloživotno obrazovanje i kulturu doprinoseći na taj način stvaranju društva znanja

 

Više od
250
programa

Posebno su razrađeni programi Sveučilišta za treću dob koje 22 godine provodi sustavno obrazovanje osoba starijih od 50 godina. Učilište ima razvijenu izdavačku djelatnost, izdaje jedan časopis a suizdavač je časopisa koji se bavi andragoškom teorijom i praksom. U POUZ-u djeluju tri galerije.

POUZ-a ima više od 250 programa formalnog i neformalnog obrazovanja u koje je godišnje uključeno oko 3.000 polaznika.

3702,54 m2
prostora za
obrazovanje

Pučko otvoreno učilište Zagreb raspolaže s oko 9.027 m2 neto zatvorenog prostora. Od tog prostora na programe obrazovanja otpada 3702,54 m2 prostora s prostorom za nastavu, nastavne vježbe i radionički prostor. Učilište ima 27 učiona opće namjene, 10 informatičkih učionica, 17 specijaliziranih učionica, konferencijsku dvoranu, knjižnicu s čitaonicom. POUZ-a ima više od 250 programa formalnog i neformalnog obrazovanja u koje je godišnje uključeno oko 3.000 polaznika.

Članica
EAEA, DANET i AIUTA-e

POUZ je članica EAEA (Europske asocijacije za obrazovanje odraslih), članica i jedna od utemeljiteljica DANET (dunavske mreže ustanova za obrazovanje starijih osoba), članica AIUTA-e (Svjetske organizacije za obrazovanje starijih osoba). POUZ također sudjeluje u organizaciji međunarodnih konferencija za obrazovanje odraslih.