Sveučilište za treću životnu dob

Upisi

od 12.9. do 11.10.2018

UPISNI URED (9-18 sati)
tel: 6003-020 (tajništvo)
6003-000, 0800-321-321

www.pou.hr, treca.dob@pou.hr

Trajanje školske godine

Zimski semestar

od 15.10.2018. do 15.2.2019.
(16 tjedana po 2 školska sata * 32 školska sata)
Upisi u proljetni semestar od 18. do 23.2.2019.

Proljetni semestar

od 25.2.2019. do 7.6.2019.

Uvjeti za upis

ČLANARINA za program
za zimski semestar: 750 kn (na rate karticama) ili odjednom 690 kn
promotivni programi - 370 kn
popust za više upisanih programa

Izvannastavni programi i aktivnosti

dodatak su osnovnom programu, namijenjeni su svim polaznicima, organiziraju se ovisno o mogućnostima organizatora i interesu polaznika

Tribine Sova Tribine Zrno mudrosti Škola seniora u prirodi Škola seniora - Filmski klub Škola seniora - Galerije i muzeji Izložbe polaznika Koncerti i priredbe Časopis Treća mladost Međunarodni projekti Studijski izleti i putovanja Time for tea - engleska pričaonica