Sveučilište za treću
životnu dob

Upisi

od 30.8. do 24.9.2021.
u Upisnom uredu od 8 do 17:30 sati
Telefoni:
6003-000, 6003-001, 0800-321-321,
6003-020, 6003-024.

Trajanje

ZIMSKOG SEMESTRA od 27.9.2021. do 22.1.2022.
(15 tjedana po 2 školska sata)

Uvjeti za upis

ČLANARINA ZA ZIMSKI SEMESTAR: 
  • 730,00 kn (na rate karticama)
  • 700,00 kn (on-line programi)
  • 690,00 kn za plaćanje u cijelosti gotovinom
  • popust za više upisanih programa

Izvannastavni programi i aktivnosti

dodatak su osnovnom programu, namijenjeni su svim polaznicima, organiziraju se ovisno o mogućnostima organizatora i interesu polaznika

Tribine Sova Tribine Zrno mudrosti Škola seniora u prirodi Škola seniora - Filmski klub Škola seniora - Galerije i muzeji Izložbe polaznika Koncerti i priredbe Časopis Treća mladost Međunarodni projekti Studijski izleti i putovanja Time for tea - engleska pričaonica