Sveučilište za treću
životnu dob

Upisi

PROLJETNI SEMESTAR - novi polaznici
od 17. do 21.2.2020.

od 3. do 14.2.2020. - polaznici koji nastavljaju program

UPISNI URED (9-18 sati)
tel: 6003-020 (tajništvo)
6003-000, 0800-321-321

www.pou.hr, treca.dob@pou.hr

Trajanje školske godine

Zimski semestar

od 14.10.2019. do 14.2.2020.
(16 tjedana po 2 školska sata * 32 školska sata)

Proljetni semestar

od 24.2.2020. do 5.6.2020.
(14 tjedana po 2 školska sata * 28 školskih sati)

Uvjeti za upis

ČLANARINA za program
za proljetni semestar:
690 kn (na rate karticama) ili odjednom 650 kn
promotivni programi - 370 kn
popust za više upisanih programa

Izvannastavni programi i aktivnosti

dodatak su osnovnom programu, namijenjeni su svim polaznicima, organiziraju se ovisno o mogućnostima organizatora i interesu polaznika

Tribine Sova Tribine Zrno mudrosti Škola seniora u prirodi Škola seniora - Filmski klub Škola seniora - Galerije i muzeji Izložbe polaznika Koncerti i priredbe Časopis Treća mladost Međunarodni projekti Studijski izleti i putovanja Time for tea - engleska pričaonica