Sveučilište za treću
životnu dob

Upisi

PROLJETNI SEMESTAR 
od 26.2. do 5.3.2021.

UPISNI URED (9-17:30 sati)
tel: 6003-020 (tajništvo)
6003-000, 6003-001; 0800-321-321

www.pou.hr, treca.dob@pou.hr

Trajanje školske godine

Zimski semestar

od 16.11.2020. do 26.2.2021.
(12 tjedana po 2 školska sata * 24 školska sata)

Proljetni semestar

od 8.3.2021. do 4.6.2021.
(12 tjedana po 2 školska sata * 24 školskih sati)

Uvjeti za upis

ČLANARINA za program
za zimski semestar:
600 kn (na rate karticama) ili odjednom 560 kn
on-line programi - 500 kn
popust za više upisanih programa

Izvannastavni programi i aktivnosti

dodatak su osnovnom programu, namijenjeni su svim polaznicima, organiziraju se ovisno o mogućnostima organizatora i interesu polaznika

Tribine Sova Tribine Zrno mudrosti Škola seniora u prirodi Škola seniora - Filmski klub Škola seniora - Galerije i muzeji Izložbe polaznika Koncerti i priredbe Časopis Treća mladost Međunarodni projekti Studijski izleti i putovanja Time for tea - engleska pričaonica