Sveučilište za treću
životnu dob

Upisi

od 31. 1. 2022. do 11. 2. 2022.
u Upisnom uredu od 8 do 17:30 sati
Telefoni:
6003-000, 6003-001, 0800-321-321,
6003-024.

Trajanje

LJETNOG SEMESTRA
od 14. 2. 2022. do 27. 5. 2022.
(15 tjedana po 2 školska sata)
 
 
 

Uvjeti za upis

ČLANARINA za program
za ljetni semestar:
  • 730,00 kn (na rate karticama)
  • 700,00 kn (on-line programi)
  • 690,00 kn za plaćanje u cijelosti gotovinom
  • popust za više upisanih programa

Izvannastavni programi i aktivnosti

dodatak su osnovnom programu, namijenjeni su svim polaznicima, organiziraju se ovisno o mogućnostima organizatora i interesu polaznika

Tribine Sova Tribine Zrno mudrosti Škola seniora u prirodi Škola seniora - Filmski klub Škola seniora - Galerije i muzeji Izložbe polaznika Koncerti i priredbe Časopis Treća mladost Međunarodni projekti Studijski izleti i putovanja Time for tea - engleska pričaonica