Fizikalna terapija 1 - NOVO

Fizikalna terapija 1 - NOVO 2020

Općenite informacije

Autori: Martina Buben Sakoman Cijena: 10,62 € (80,00 kn)

Dodatne informacije

Broj stranica: 111 str. Dimenzije: 200x260 mm Godina izdavanja: 2020 Kategorija: Udžbenici ISBN: 978-953-254-063-5 Uvez: Meki uvez
Tečaj konverzije 7,5345. Cijena u eurima je izračunata prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, članak 14. stavak (3). te Uredbi Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku.

Opis

Udžbenik „Fizikalna terapija 1“ nastao je kao rezultat višegodišnjega rada u srednjim strukovnim i zdravstvenim školama, zdravstvenim ustanovama i volonterskoga rada u udrugama civilnoga društva. Nastao je iz potrebe za cjelovitijom nadopunom nastavnom literaturom gradiva iz nastavnoga predmeta Fizikalna terapija za učenike 2. razreda srednjih strukovnih i zdravstvenih škola u smjeru fizioterapeutski/a tehničar/ka, da se na taj način unaprijedi nastava i nadomjesti nedostatak stručne literature. Udžbenik je u cijelosti zamišljena kao stručni tekst i čini smislenu cjelinu u skladu s nastavnim planom i programom navedenih zanimanja u zdravstvenoj struci. Tematika sadržaja temelji se na kurikulumu strukovnoga obrazovnog programa i tvori pouzdanu osnovu daljnje strukovne izobrazbe učenika zdravstvene struke.

Ovim se udžbenikom na sustavan i didaktički primjeren način učenici upoznaju s povijesnim razvojem fizioterapije, uče gradivo o pojedinim fizikalnim agensima, njihovim fizikalnim svojstvima, primjeni u terapijske svrhe i fiziološkim učincima na ljudski organizam radi izbjegavanja/uočavanja neželjenih reakcija u toku tretmana. Prikazan je pregled općih indikacija i kontraindikacija za primjenu fizikalnih modaliteta obrađenih u knjizi, te njihova primjena kod određenih bolesti ili stanja kako bi ih učenici pravodobno usvojili i naknadno vješto provodili. Opisana su temeljna načela fizioterapije te mjere, postupci i pravila zaštite na radu, kojih se potrebno pridržavati pri izvođenju pojedinih procedura u budućemu samostalnom radu sukladno pravilima struke i zakonu. Obrađeno gradivo u tekstu udžbenika u korelaciji je s drugim nastavnim predmetima.

Struktura teksta osmišljena je na način da tekstualni opis praktične provedbe određenih fizioterapijskih procedura/modaliteta slijedi teoretski dio, te ima za cilj približiti učeniku, početniku u zdravstvenoj struci, djelovanje pojedinih oblika fizikalne energije, odnosno primjenu fizikalnih ljekovitih čimbenika i donošenje racionalnih zaključaka u budućoj kliničkoj praksi. Svladavanje i usvajanje gradiva s kojim se učenik prvi put susreće olakšavaju pridodane slike, crteži i tablice. Stručni termini i strani pojmovi objašnjeni su u tekstu te u Pojmovniku na kraju knjige, a njihovo lakše pronalaženje unutar teksta omogućuje Kazalo pojmova. Na kraju svakog poglavlja nalazi se i rubrika Ponovite svoje znanje.

Odgojno-obrazovni ciljevi koji se žele postići jesu usvajanje znanja i razvijanje vještina praktične primjene fizioterapijskih postupaka iz termoterapije, hidroterapije, balneoterapije i parafinoterapije, razvijanje humanoga odnosa i kvalitetnih komunikacijskih vještina u interakciji s bolesnicima, njihovim obiteljima, kolegama i širom javnosti, razvijanje samostalnosti u radu i sposobnosti za rad u multidisciplinarnome timu, razvijanje moralnoga ponašanja uz usvajanje etičkih načela, razvijanje kulture zaštite na radu, motivacija za trajno usavršavanje i profesionalan razvoj.