Posluživanje numerički upravljanih alatnih strojeva – tokarilice i glodalice (12 CSVET bodova)

Osposobljavanje
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

O
Programu

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije POSLUŽIVANJE NUMERIČKI UPRAVLJANIH ALATNIH STROJEVA - TOKARILICE I GLODALICE (osposobljavanje, 12 CSVET bodova)

POČETAK PROGRAMA: 26.9.2024.

ZAVRŠETAK PROGRAMA: 22.3.2025.

NAZIV MODULA - RAZINA / SKUPOVI ISHODA UČENJA (SIU)

TEHNIČKO CRTANJE I ZAŠTITA NA RADU - razina 4 

 • SIU 1 – Tehničko crtanje - 1 CSVET
 • SIU 2 – Zaštita na radu, zaštita od požara - 1 CSVET

Cilj modula je steći znanja i vještine potrebne za posluživanje NUAS-tokarilice i glodalice, izrađivanje strojnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima uz primjenu zaštitne opreme i sredstva za rad na siguran način.

POSLUŽIVANJE NUAS - TOKARILICE - razina 4

 • SIU 3 - Pripremiti NUAS - tokarilicu - 3 CSVET
 • SIU 5 - Praćenje odvijanja procesa obrade tokarenjem - 2 CSVET

Cilj modula je steći znanja i vještine potrebne za posluživanje NUAS - tokarilice, izrađivanje strojnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima uz primjenu zaštitne opreme i sredstva za rad na siguran način.

POSLUŽIVANJE NUAS - GLODALICE - razina 4 

 • SIU 4 - Pripremiti NUAS - glodalicu - 3 CSVET
 • SIU 6 - Praćenje odvijanja procesa obrade glodanjem - 2 CSVET

Cilj modula je steći znanja i vještine potrebne za posluživanje NUAS-glodalice, izrađivanje strojnih dijelova na numerički upravljanim alatnim strojevima uz primjenu zaštitne opreme i sredstva za rad na siguran način.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 1. Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
 2. Postaviti nul točke obratka
 3. Stezati i centrirati sirovac, obradak prema planu stezanja ili tehnološkoj dokumentaciji
  Pustiti stroj u rad u skladu prema pravilniku o radu na siguran način
 4. Nadzirati proces obrade vizualno i auditivno
 5. Kontinuirano kontrolirati mjere i kvalitetu izrade tijekom obrade metala

Vrsta programa

Osposobljavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Posjedovanje cjelovite kvalifikacije minimalno na razini 4.1 HKO-a*

* Razina 4.1 trogodišnje strukovno obrazovanje

Cijena

2.500,00 €

HZZ VAUČER za obrazovanje pokriva iznos u cijelosti.

Ponudu za vaučer zatražite na upisni@pou.hr.

Za izdavanje ponude potrebni su nam vaši osobni podatci i to: ime i prezime, adresa s osobne iskaznice, poštanski broj i mjesto, vaš OIB i e-mail.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika javne isprave o završenoj zadnjoj cjelovitoj kvalifikaciji (svjedodžba/diploma),
 • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova POSLUŽIVANJE NUMERIČKI UPRAVLJANIH ALATNIH STROJEVA - TOKARILICE I GLODALICE
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • HZZ ugovor o dodjeli vaučera za obrazovanja (ako plaćate putem vaučera),
 • upisnica i ugovor o obrazovanju.

Mogućnost plaćanja

 • HZZ VAUČEROM za obrazovanje,
 • karticama Maestro i Visa ZGB, ESB, PBZ  Premium VISA i DINERS do 12 rata, Maestro i VISA Privredne banke do 24 rate,
 • u cijelosti gotovinom ili debitnim karticama odmah kod upisa u program,
 • uplatom na žiro račun na temelju naloga za plaćanje.

Trajanje programa

300 sati.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Program se provodi redovitom nastavom u trajanju od 300 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 45 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 200 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  55  sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima.

UVJETI STJECANJA PROGRAMA (ZAVRŠETAK PROGRAMA):

 • Stečenih 12 CSVET bodova
 • Uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika u projektnim i problemskim zadatcima, a temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća. O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije posluživanje numerički upravljanih  alatnih strojeva - tokarilice i glodalice.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

01 6003 000

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati