Oblaganje keramikom (12 CSVET bodova)

Osposobljavanje
Graditeljstvo, geodezija i arhitektura

O
Programu

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije OBLAGANJE KERAMIKOM (osposobljavanje, 12 CSVET bodova)

POČETAK PROGRAMA: 13.05.2024.

ZAVRŠETAK PROGRAMA: 13.11.2024.

NAZIV MODULA - RAZINA / SKUPOVI ISHODA UČENJA (SIU)

Oblaganje keramikom - razina 4

 • SIU 1: Materijali za izvedbu polaganja u poslovima oblaganja keramikom (1 CSVET)
 • SIU 2: Alati i pribor kod polaganja keramičke obloge (1 CSVET)
 • SIU 3: Uređaji i strojevi za izvedbu polaganja u poslovima oblaganja keramikom (1 CSVET)
 • SIU 4: Tehnologija oblaganja keramičkim pločicama (2 CSVET)
 • SIU 5: Izvedba oblagačkih radova (keramika, kamen, beton) (6 CSVET)

Cilj modula je steći znanja i vještine potrebne za oblaganje keramikom.

Zaštita na radu u poslovima tehnike građenja - razina 4

 • SIU 6: Zaštita na radu u poslovima tehnike građenja (1 CSVET)

Cilj ovog modula je osposobiti polaznike za primjenu sustava zaštite na radu tijekom građenja, razlikovanje opasnosti i štetnosti za zdravlje ljudi, primjenu osobne zaštitne opreme i osnovnih postupaka prve pomoći u slučaju nezgoda na gradilištu.

KOMPETENCIJE KOJE SE ZAVRŠETKOM PROGRAMA STJEČU:

 1. Provjeriti raspoloživost planiranih alata, uređaja i pribora
 2. Provjeriti raspoloživost planiranih materijala
 3. Upoznati specifikacije materijala i tehnološke upute za primjenu
 4. Provjeriti ispravnost alata i uređaja za rad poštujući potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu
 5. Izmjeriti i izrezati pločice na potrebnu dimenziju
 6. Pripremiti i nanijeti lijepilo na površine oblaganja
 7. Zalijepiti pločice na površine oblaganja
 8. Obraditi prostor između pločica (fugirati)
 9. Stvoriti uvjete za rad na siguran način
 10. Primijeniti potrebne mjere i sredstva zaštite na radu

Vrsta programa

Osposobljavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Cjelovite kvalifikacija na razini 1*

* Razina 1 je osnovno obrazovanje.

Cijena

1.612,58 €

HZZ VAUČER za obrazovanje pokriva iznos u cijelosti.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika javne isprave o završenoj zadnjoj cjelovitoj kvalifikaciji (svjedodžba/diploma),
 • svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova OBLAGANJE KERAMIKOM
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • upisnica i ugovor o obrazovanju.

Mogućnost plaćanja

 • HZZ VAUČEROM za obrazovanje,
 • karticama Maestro i Visa ZGB, ESB, PBZ  Premium VISA i DINERS do 12 rata, Maestro i VISA Privredne banke do 24 rate,
 • u cijelosti gotovinom ili debitnim karticama odmah kod upisa u program,
 • uplatom na žiro račun na temelju naloga za plaćanje.

Trajanje programa

300 sati.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije oblaganje keramikom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 300 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 70 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 170 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 60 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

UVJETI STJECANJA PROGRAMA (ZAVRŠETAK PROGRAMA):

 • Stečanih 12 CSVET
 • Uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika projektnim i problemskim zadatcima, a na temelju unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća.
 • O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo.      

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije OBLAGANJE KERAMIKOM keramikom.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati