Zavarivač/Zavarivačica čelika TIG (141) postupkom (26 CSVET bodova)

Osposobljavanje
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

O
Programu

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije ZAVARIVAČ / ZAVARIVAČICA ČELIKA TIG (141) POSTUPKOM
(osposobljavanje, 26 CSVET bodova)

POČETAK PROGRAMA: 26.6.2024.

ZAVRŠETAK PROGRAMA: 25.4.2025.

NAZIV MODULA - RAZINA / SKUPOVI ISHODA UČENJA (SIU)

Zdravlje i sigurnost pri zavarivanju - razina 3

 • SIU 1: Zdravlje i sigurnost pri zavarivanju  (1 CSVET)

Cilj modula je stjecanje kompetencija (znanja, vještina i ponašanja) polaznika potrebnih za zavarivanje čelika TIG (141) postupkom na siguran način.

Zavarljivost ugljičnih i niskolegiranih čelika - razina 4

 • SIU 2: Zavarljivost ugljičnih i niskolegiranih čelika (2 CSVET)

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje kompetencija potrebnih za primjenu metoda određivanja zavarljivosti ugljičnih i niskolegiranih čelika, procjenu zavarljivosti na temelju kemijskog sastava materijala, izračun ekvivalentnog sadržaja ugljika te prema potrebi odrediti temperaturu predgrijavanja zavarenog spoja.

Osiguranje kvalitete u zavarivanju - razina 4

 • SIU 3: Osiguranje kvalitete u zavarivanju (2 CSVET)

Cilj modula je stjecanje kompetencija polaznika potrebnih za osiguranje kvalitete u zavarivanju.

Zavarivanje čelika TIG (141) postupkom - razina 2 i 4

 • SIU 4: Zavarivanje čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom (7 CSVET) - razina 2
 • SIU 5: Zavarivanje čelika sučeljenim spojem TIG (141) postupkom (7 CSVET) - razina 4
 • SIU 6: Zavarivanje čeličnih cijevi TIG (141) postupkom (7 CSVET) - razina 4

Cilj modula je stjecanje kompetencija (znanja, vještina i ponašanja) polaznika potrebnih za zavarivanje čelika kutnim spojem TIG (141) postupkom na siguran način. Sam proces obuhvaća dosljednu primjenu propisa zaštite na radu i zaštite okoliša te propisanih tehnologija i tehnika zavarivanja i zahtjeva kvalitete u cjelokupnom procesu zavarivanja od pripreme, postupka zavarivanja do ocjene kvalitete zavarenog spoja.

KOMPETENCIJE KOJE SE PROGRAMOM STJEČU:

 1. Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način
 2. Primijeniti propise za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša
 3. Pregledati tehničko-tehnološku dokumentaciju
 4. Pripremiti, rasporediti i provjeriti opremu za zavarivanje
 5. Pripremiti, provjeriti i zaštititi materijale i radno područje pripremljeno za zavarivanje
 6. Postaviti radni komad u propisani položaj za elektrolučno zavarivanje
 7. Podesiti parametre elektrolučnog zavarivanja prema SPZ (WPS)
 8. Pripremiti rubove osnovnog materijala za postupak elektrolučnog zavarivanja
 9. Kontrolirati predgrijavanje i održavati temperaturu tijekom postupka zavarivanja
 10. Zavariti elektrolučnim postupkom kutni, sučeljeni i cijevni spoj prema SPZ (WPS)
 11. Zavarivati elektrolučnim postupkom u svim položajima zavarivanja i primijeniti odgovarajuće tehnike zavarivanja
 12. Provesti vizualni pregled i kontrolu dimenzija zavarenih spojeva
 13. Provjeriti i pripremiti gotovi zavareni spoj za kontrolu i izvješće u sustavu kontrole proizvodnje
 14. Očistiti elektrolučno zavareni spoj, osnovni materijal i radno mjesto

Vrsta programa

Osposobljavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

 • Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO - kvalifikacija stečena osnovnoškoskog obrazovanja
 • Navršenih 18 godina života
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove ZAVARIVAČA

Cijena

3.000,00 €

Ponudu za vaučer zatražite na upisni@pou.hr.

Za izdavanje ponude potrebni su nam vaši osobni podatci i to: ime i prezime, adresa s osobne iskaznice, poštanski broj i mjesto, vaš OIB i e-mail.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika javne isprave o završenoj zadnjoj cjelovitoj kvalifikaciji (svjedodžba/diploma),
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove ZAVARIVAČA
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • HZZ ugovor o dodjeli vaučera za obrazovanja (ako plaćate putem vaučera),
 • upisnica i ugovor o obrazovanju.

Mogućnost plaćanja

 • HZZ VAUČEROM za obrazovanje,
  karticama Maestro i Visa ZGB, ESB, PBZ  Premium VISA i DINERS do 12 rata, Maestro i VISA Privredne banke do 24 rate,
 • u cijelosti gotovinom ili debitnim karticama odmah kod upisa u program,
 • uplatom na žiro račun na temelju naloga za plaćanje.

Trajanje programa

650 sati.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Program se provodi redovitom nastavom u trajanju od 650 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 80 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 350 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 220 sati.

UVJETI STJECANJA PROGRAMA (ZAVRŠETAK PROGRAMA):

 • Stečenih 26 CSVET bodova
 • Uspješna završna provjera stečenih znanja i vještina. O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo.

Svakom polazniku nakon uspješne završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije ZAVARIVAČ / ZAVARIVAČICA ČELIKA TIG (141) POSTUPKOM.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

01 6003 000

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati