Njegovatelj/Njegovateljica (31 CSVET boda)

Osposobljavanje
Zdravstvo

O
Programu

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA U INSTITUCIONALNOJ I IZVANINSTITUCIONALNOJ SKRBI O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (osposobljavanje, 31 CSVET boda)

POČETAK PROGRAMA: 22.4.2024.

ZAVRŠETAK PROGRAMA: 22.10.2024.

predbilježbe (ZA POLAZNIKE MJERE RODITELJ ODGOJITELJ GRADA ZAGREBA)

 

NAZIV MODULA - RAZINA / SKUPOVI ISHODA UČENJA (SIU)

ZAŠTITA NA RADU - razina 4

 • SIU 1: Zaštita na radu, 2 CSVET

PLANIRANJE I STANDARDI KVALITETE RADA NJEGOVATELJA - razina 3

 • SIU 2: Planiranje rada, 2 CSVET
 • SIU 3: Standardi kvalitete rada njegovatelja, 1 CSVET

DEZINFEKCIJA I HIGIJENA - razina 3

 • SIU 4: Dezinfekcija, 3 CSVET
 • SIU 5: Higijena okoline korisnika, 1 CSVET

KARAKTERISTIKE LJUDSKOG TIJELA I PRVA POMOĆ - razina 3

 • SIU 6: Osnove građe ljudskog tijela, 3 CSVET
 • SIU 7: Pružanje prve pomoći korisniku, 2 CSVET

NJEGA KORISNIKA - razina 3

 • SIU 8: Pomoć pri osobnoj higijeni nepokretnih korisnika, 3 CSVET
 • SIU 9: Pomoć u sprečavanju komplikacija dugotrajnog ležanja i padova korisnika, 3 CSVET
 • SIU 10: Pomoć korisniku pri održavanju tjelesne temperature, 1 CSVET

UNOS HRANE I TEKUĆINE, ELIMINACIJA, ODIJEVANJE I KRETANJE KORISNIKA - razina 3

 • SIU 11: Pomoć korisniku pri unosu hrane i tekućine, 2 CSVET
 • SIU 12: Pomoć korisniku pri eliminaciji, 2 CSVET
 • SIU 13: Pomoć korisniku pri odijevanju, 1 CSVET
 • SIU 14: Pomoć pri kretanju korisnika, 3 CSVET

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE NJEGOVATELJA - razina 4

 • SIU 15: Komunikacijske vještine njegovatelja u radu s korisnicima, 2 CSVET

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 1. Organizirati i planirati rad njegovatelja starijih i nemoćnih osoba/njegovateljice starijih i nemoćnih osoba
 2. Provesti dezinfekciju pribora, opreme i okoline korisnika
 3. Provesti osobnu higijenu korisnika
 4. Pomoći korisniku pri unosu hrane i tekućine
 5. Pomoći korisniku pri eliminaciji otpadnih tvari
 6. Primijeniti mjere sprječavanja komplikacija dugotrajnog mirovanja
 7. Primijeniti mjere sprječavanja pada korisnika
 8. Pružiti prvu pomoć korisniku
 9. Uočiti promjene kod korisnika
 10. Pružiti pomoć pri kretanju korisnika
 11. Provesti postupke s osobnim i posteljnim rubljem
 12. Zbrinuti otpad sukladno načelima zaštite okoliša
 13. Primijeniti mjere zaštite na radu
 14. Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete okoline korisnika
 15. Pomoći korisniku pri održavanju tjelesne temperature
 16. Profesionalno komunicirati s članovima tima i korisnicima

Vrsta programa

Osposobljavanje, djelomična kvalifikacija

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

 • navršenih 18 godina,
 • posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1* HKO,
 • liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove njegovatelja/njegovateljice

* Razina 1 je osnovno obrazovanje.

Cijena

1.025,68 €

HZZ VAUČER za obrazovanje pokriva iznos u cijelosti.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika javne isprave o završenoj zadnjoj cjelovitoj kvalifikaciji (svjedodžba/diploma),
 • liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove njegovatelja/njegovateljice
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • upisnica i ugovor o obrazovanju.

Mogućnost plaćanja

 • HZZ vaučerom za obrazovanje,

 • karticama Maestro i Visa ZGB, ESB, PBZ Premium VISA i DINERS do 12 rata, Maestro i VISA Privredne banke do 24 rate,

 • u cijelosti gotovinom ili debitnim karticama odmah kod upisa u program,

 • uplatom na žiro račun temeljem naloga za plaćanje.

Trajanje programa

775 sati.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

 • redovitom nastavom uz mogu uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u ustanovi, u trajanju od  155 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 455 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 165 sati.

Učenje temeljeno na radu odvija se u specijaliziranoj učionici / kabinetu / praktikumu gdje se izvode simulacije stvarnih problemskih situacija. Uključuje razdoblja učenja na radnom mjestu kod poslodavaca.

UVJETI STJECANJA PROGRAMA (ZAVRŠETAK PROGRAMA):

 • Stečenih 31 CSVET boda
 • Uspješna završna provjera stečenih znanja, usmenim i/ili pisanim provjerama te provjera vještina polaznika, projektnim i problemskim zadatcima, a temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća. O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo.

Svakom polazniku, nakon uspješno završene završne provjere, izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljica u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati