Pomoćnik u nastavi/pomoćnica u nastavi (10 CSVET bodova)

Osposobljavanje
Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti

O
Programu

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije POMOĆNIK U NASTAVI/POMOĆNICA U NASTAVI (osposobljavanje, 10 CSVET bodova)

POČETAK PROGRAMA: 20.05.2024.

ZAVRŠETAK PROGRAMA: 20.11.2024.

NAZIV MODULA - RAZINA / SKUPOVI ISHODA UČENJA (SIU)

Inkluzivno obrazovanje i razvojne osobitosti učenika s teškoćama u razvoju - razina 4

 • SIU 2: Upoznavanje s inkluzivnim obrazovanjem i razvojnim osobitostima učenika s teškoćama u razvoju (2 CSVET)

Cilj modula je upoznati polaznike s međunarodnim i nacionalnim strateškim i zakonodavnim dokumentima kako bi mogli objasniti utemeljenosti inkluzivnog obrazovanja. Polaznici će usvojiti i moći objasniti osnovne pojmove i etička načela inkluzivnog obrazovanja. Nadalje, polaznici će  moći opisati cilj i svrhu razumne prilagobe te objasniti svrhu i cilj prilagodbe u nastavi. Moći će opisati osnove razvojnih osobitosti učenika s različitim teškoćama u razvoju te razlikovati vrste učenja.

Potpora u odgojno-obrazovnom procesu i socijalnom uključivanju

 • SIU 1: Pružanje neposredne potpore učeniku u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka te tijekom učenja temeljenog na radu uz savjetovanje s učiteljem/nastavnikom, koordinatorom (2 CSVET)
 • SIU 3: Pružanje neposredne potpore učeniku u socijalnoj uključenosti i interakciji uz savjetovanje s učiteljem/nastavnikom, koordinatorom (3 CSVET)

Cilj modula je omogućiti polaznicima stjecanje znanja i vještina kako bi mogli učenicima s teškoćama u razvoju pružiti primjerenu potporu u obavljanju školskih aktivnosti te u socijalnoj uključenosti i interakciji s drugim učenicima i učiteljima/nastavnicima. Polazinici će moći usmjeriti učenika na samostalno korištenje didaktičkih pomagala i pomoćne tehnologije. Steći će osnovne vještine komunikacije sa svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa s naglaskom na važnost kontinuirane suradnje i savjetovanja s učiteljem/nastavnikom/stručnim suradnikom i roditeljima učenika. Naučit će kako učenika s teškoćama u razvoju podupirati u razvoju samostalnosti, zauzimanju za sebe i komuniciranju s drugim učenicima. Polaznici će upoznati osnovna pravila rada škole i djelokrug rada pojedinih radnika škole te načina komunikacije unutar škole. Naučit će voditi dnevnik rada kako bi njihov rad bio pravilno evidentiran i dokumentiran.

Potpora u kretanju i obavljanju fizioloških potreba na siguran način

 • SIU 6: Pružanje neposredne potpore učeniku u obavljanju higijenskih potreba te osnovne zdravstvene zaštite i zaštite na radu (1 CSVET)
 • SIU 4: Pružanje neposredne potpore učeniku u kretanju (1 CSVET)
 • SIU 5: Pružanje neposredne potpore učeniku pri uzimanju hrane i pića (1 CSVET)

Polaznici će upoznati osnovne mjere sigurnosti i zaštite na radu, zdravstvene zaštite učenika i postupaka prve pomoći kako bi na siguran način mogli obavljati poslove pomoćnika u nastavi. Nadalje, steći će kompetencije za primjereno i odgovorno pružanje neposredne potpore učenicima s teškoćama u razvoju pri obavljanju higijenskih potreba, kretanja te uzimanja hrane i pića.

Vrsta programa

Osposobljavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2*

* Razina 4.2 je gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje, četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje

Cijena

950,00 €

USKORO HZZ VAUČER za obrazovanje pokriva iznos u cijelosti.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika javne isprave o završenoj zadnjoj cjelovitoj kvalifikaciji (svjedodžba/diploma),
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • upisnica i ugovor o obrazovanju.

Mogućnost plaćanja

 • USKORO HZZ VAUČEROM za obrazovanje,
 • karticama Maestro i Visa ZGB, ESB, PBZ  Premium VISA i DINERS do 12 rata, Maestro i VISA Privredne banke do 24 rate,
 • u cijelosti gotovinom ili debitnim karticama odmah kod upisa u program,
 • uplatom na žiro račun na temelju naloga za plaćanje.

Trajanje programa

250 sati.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Nastava se provodi redovitom nastavom u trajanju od 250 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa (vođeni proces učenja i poučavanja) putem online prijenosa u stvarnom vremenu, koristeći aplikacije za virtualno učenje.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 90 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 122 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 38 sati.

UVJETI STJECANJA PROGRAMA (ZAVRŠETAK PROGRAMA):

 • Stečenih 10 CSVET bodova
 • Uspješna završna provjera stečenih kompetencija usmenim i/ili pisanim provjerama te provjerama stečenih vještina polaznika, a na temelju unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća

O završnoj provjeri vodi se zapisnik, a  provodi ju tročlano povjerenstvo.

Svakom polazniku nakon uspješno provedene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije pomoćnik u nastavi/pomoćnica u nastavi.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati