Talijanski jezik - opći (A1 - C2) | online

Usavršavanje
Programi učenja stranog jezika

O
Programu

STUPNJEVI:

 • A1 PRIPREMNI STUPANJ - 140 sati
 • A2 TEMELJNI STUPANJ - 140 sati
 • B1 PRIJELAZNI STUPANJ - 280 sati
 • B2 SAMOSTALNI STUPANJ - 140 sati
 • C1 NAPREDNI STUPANJ - 280 sati
 • C2 VRSNI STUPANJ - 140 sati

Nakon položenog stupnja izdaje se javna isprava - Svjedodžba o znanju stranog jezika koja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Vrsta programa

Program učenja stranog jezika

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 14 godina, minimalno završenu osnovnu školu i dijagnostički test za određivanje stupnja/modula koje provodi ustanova

Za direktan upis na viši stupanj polaznik prilaže dokaz o položenom nižem stupnju stranog jezika (za A2 položen A1, za B1 položen A2, za B2 položen B1 stupanj, za C1 položen B2, za C2 položen C1 stupanj).

U protivnom, POU Zagreb organizirat će inicijalnu provjeru kako bi se napravila procjena postojećeg znanja stranog jezika te se upisao odgovarajući stupanj programa.

Cijena

A1 PRIPREMNI STUPANJ - 140 sati (modul A1.1 i A.1.2) - 670,00 €

 • modul A1.1 - 70 sati - 330,00 €
 • modul A1.2 - 70 sati - 330,00 €

A2 TEMELJNI STUPANJ - 140 sati (modul A2.1 i A.2.2) - 670,00 €

 • modul A2.1 - 70 sati - 330,00 €
 • modul A2.2 - 70 sati - 330,00 €

B1 PRIJELAZNI STUPANJ - 280 sati (modul B1.1 , B1.2, B1.3 i B.1.4) - 1.340,00 €

modul B1.1 - 70 sati - 330,00 €
modul B1.2 - 70 sati - 330,00 €
modul B1.3 - 70 sati - 330,00 €
modul B1.4 - 70 sati - 330,00 €
modul B1.1 i B1.2 - 140 sati - 670,00 €
modul B1.2 i B1.3 - 140 sati - 670,00 €
modul B1.3 i B1.4 - 140 sati - 670,00 €
modul B1.1, B1.2 i B1.3 - 210 sati - 1.000,00 €
modul B1.2, B1.3 i B1.4 - 210 sati - 1.000,00 €


B2 SAMOSTALNI STUPANJ - 140 sati - 670,00 €

modul B2.1 - 70 sati - 330,00 €
modul B2.2 - 70 sati - 330,00 €


C1 NAPREDNI STUPANJ - 280 sati (modul C1.1 , C1.2, C1.3 i C.1.4) - 1.340,00 €

 • modul C1.1 - 70 sati - 330,00 €
 • modul C1.2 - 70 sati - 330,00 €
 • modul C1.3 - 70 sati - 330,00 €
 • modul C1.4 - 70 sati - 330,00 €
 • modul C1.1 i C1.2 - 140 sati - 670,00 €
 • modul C1.2 i C1.3 - 140 sati - 670,00 €
 • modul C1.3 i C1.4 - 140 sati - 670,00 €
 • modul C1.1, C1.2 i C1.3 - 210 sati - 1.000,00 €
 • modul C1.2, C1.3 i C1.4 - 210 sati - 1.000,00 €


C2 VRSNI STUPANJ - 140 sati - 670,00 €

 • modul C2.1 - 70 sati - 330,00 €
 • modul C2.2 - 70 sati - 330,00 €

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika javne isprave o završenom zadnjem stupnju obrazovanja (svjedodžba/diploma),
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • za direktan upis na viši stupanj potrebno je priložiti javno priznatu Svjedodžbu o položenom nižem stupnju,
 • dijagnostički test za određivanje stupnja/modula koji provodi ustanova
 • upisnica,
 • ugovoro o obrazovanju.

Mogućnost plaćanja

 • karticama Maestro i Visa ZGB, ESB, PBZ Premium VISA i DINERS do 12 rata, Maestro i VISA Privredne banke do 24 rate,
 • u cijelosti gotovinom ili debitnim karticama odmah kod upisa u program,
 • uplatom na žiro račun temeljem naloga za plaćanje.

Trajanje programa

A1 PRIPREMNI STUPANJ - 140 sati

 • modul A1.1 - 70 sati,
 • modul A1.2 - 70 sati.

A2 TEMELJNI STUPANJ - 140 sati

 • modul A2.1 - 70 sati,
 • modul A2.2 - 70 sati.

B1 PRIJELAZNI STUPANJ - 280 sati

 • modul B1.1 - 70 sati,
 • modul B1.2 - 70 sati,
 • modul B1.3 - 70 sati,
 • modul B1.4 - 70 sati.

B2 SAMOSTALNI STUPANJ - 140 sati

 • modul B2.1 - 70 sati.
 • modul B2.2 - 70 sati.

C1 NAPREDNI STUPANJ - 280 sati

 • modul C1.1 - 70 sati,
 • modul C1.2 - 70 sati,
 • modul C1.3 - 70 sati,
 • modul C1.4 - 70 sati.

C2 VRSNI STUPANJ - 140 sati

 • modul C2.1 - 70 sati.
 • modul C2.2 - 70 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

01 6003 000

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati