Hrvatski jezik za strance (A1 - C2)

Usavršavanje
Programi učenja stranog jezika

O
Programu

STUPNJEVI:

A1 PRIPREMNI STUPANJ

 • (sastoji se od modula A1.1 i A1.2).

A2 TEMELJNI STUPANJ

 • (sastoji se od modula A2.1 i A2.2).

B1 PRIJELAZNI STUPANJ

 • (sastoji se od modula B1.1, B1.2, B1.3 i B1.4).

B2 SAMOSTALNI STUPANJ

 • (sastoji se od modula B2.1 i B2.2).

C1 NAPREDNI STUPANJ

 • (sastoji se od modula C1.1, C1.2, C1.3 i C1.4).

C2 VRSNI STUPANJ

 • (sastoji se od modula C2.1 i C2.2).

Nakon položenog stupnja izdaje se javna isprava - Svjedodžba o znanju stranog jezika koja se upisuje u e-radnu knjižicu.

Vrsta programa

Usavršavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 15 godina, minimalno završenu osnovnu školu i dijagnostički test za određivanje stupnja/modula koje provodi ustanova.

Za direktan upisa na viši stupanj potrebno je imati položen niži stupanj (za A2 položen A1, za B1 položen A2, za B2 položen B1 stupanj).

Prilikom inicijalnog testiranja može se utvrditi da polaznik ima unutar stupnja znanje nižeg modula npr. B1.2 u tom slučaju polaznik se upisuje u stupanj od modul B1.3.

Cijena

A1 PRIPREMNI STUPANJ - 140 sati (modul A1.1 i A.1.2) - 5.048,12 kn / 670,00 €

 • modul A1.1 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
 • modul A1.2 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €

 

A2 TEMELJNI STUPANJ - 140 sati (modul A2.1 i A.2.2) - 5.048,12 kn / 670,00 €

 • modul A2.1 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
 • modul A2.2 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €

 

B1 PRIJELAZNI STUPANJ - 280 sati (modul B1.1 , B1.2, B1.3 i B.1.4) - 10.096,23 kn / 1.340,00 €

 • modul B1.1 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
 • modul B1.2 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
 • modul B1.3 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
 • modul B1.4 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
 • modul B1.1 i B1.2 - 140 sati - 5.048,12 kn / 670,00 €
 • modul B1.2 i B1.3 - 140 sati - 5.048,12 kn / 670,00 €
 • modul B1.3 i B1.4 - 140 sati - 5.048,12 kn / 670,00 €
 • modul B1.1, B1.2 i B1.3 - 210 sati - 7.534,50 kn / 1.000,00 €
 • modul B1.2, B1.3 i B1.4 - 210 sati - 7.534,50 kn / 1.000,00 €

 

B2 SAMOSTALNI STUPANJ - 140 sati -  5.048,12 kn / 670,00 €

 • modul B2.1 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
 • modul B2.2 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €

 

C1 NAPREDNI STUPANJ - 280 sati (modul C1.1 , C1.2, C1.3 i C.1.4) - 10.096,23 kn / 1.340,00 €

 • modul C1.1 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
 • modul C1.2 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
 • modul C1.3 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
 • modul C1.4 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
 • modul C1.1 i C1.2 - 140 sati - 5.048,12 kn / 670,00 €
 • modul C1.2 i C1.3 - 140 sati - 5.048,12 kn / 670,00 €
 • modul C1.3 i C1.4 - 140 sati - 5.048,12 kn / 670,00 €
 • modul C1.1, C1.2 i C1.3 - 210 sati - 7.534,50 kn / 1.000,00 €
 • modul C1.2, C1.3 i C1.4 - 210 sati - 7.534,50 kn / 1.000,00 €

 

C2 VRSNI STUPANJ - 140 sati - 5.048,12 kn / 670,00 €

 • modul C2.1 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €
 • modul C2.2 - 70 sati - 2.486,39 kn / 330,00 €

Tečaj konverzije 7,53450

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika javne isprave o završenoj zadnjoj kvalifikaciji (svjedodžba/diploma),
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • za direktan upis na viši stupanj potrebno je priložiti javno priznatu svjedodžbu o položenom nižem stupnju,
 • upisnica i ugovor o obrazovanju.

 


Dokumentacija za upis stranih državljana:

 • OIB
 • dozvola boravka/boravišna iskaznica od MUP-a
 • rodni list - prijevod na HRVATSKI jezik
 • rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 • putovnica
 • upisnica
 • ugovor o obrazovanju

Mogućnost plaćanja

 • karticama Maestro i Visa ZGB, ESB, PBZ Premium VISA i DINERS do 12 rata, Maestro i VISA Privredne banke do 24 rate,
 • u cijelosti gotovinom ili debitnim karticama odmah kod upisa u program,
 • uplatom na žiro račun temeljem naloga za plaćanje.

Trajanje programa

A1 PRIPREMNI STUPANJ - 140 sati

 • modul A1.1 - 70 sati,
 • modul A1.2 - 70 sati.

A2 TEMELJNI STUPANJ - 140 sati

 • modul A2.1 - 70 sati,
 • modul A2.2 - 70 sati.

B1 PRIJELAZNI STUPANJ - 280 sati

 • modul B1.1 - 70 sati,
 • modul B1.2 - 70 sati,
 • modul B1.3 - 70 sati,
 • modul B1.4 - 70 sati.

B2 SAMOSTALNI STUPANJ - 140 sati

 • modul B2.1 - 70 sati.
 • modul B2.2 - 70 sati.

C1 NAPREDNI STUPANJ - 280 sati

 • modul C1.1 - 70 sati,
 • modul C1.2 - 70 sati,
 • modul C1.3 - 70 sati,
 • modul C1.4 - 70 sati.

C2 VRSNI STUPANJ - 140 sati

 • modul C2.1 - 70 sati.
 • modul C2.2 - 70 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati