Knjigovođa / Knjigovotkinja (14 CSVET bodova)

Osposobljavanje
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija

O
Programu

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije KNJIGOVOĐA / KNJIGOVOTKINJA (osposobljavanje, 14 CSVET bodova)

POČETAK PROGRAMA: 25.9.2024.

ZAVRŠETAK PROGRAMA: 20.4.2025.

NAZIV MODULA - RAZINA / SKUPOVI ISHODA UČENJA (SIU)

Uvod u računovodstvo - razina 4

 • SIU 1: Osnovni pojmovi računovodstva (1 CSVET)
 • SIU 2: Računovodstveni instrumenti (1 CSVET)
 • SIU 3: Popis imovine i obveza (1 CSVET)

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za izradu i provjeru ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije i evidentiranje iste na kontima
u osnovnim i pomoćnim poslovnim knjigama, uz primjenu knjigovodstvenog softvera. Polaznici će moći provesti popis imovine i obveza te podatke o inventurnim razlikama unijeti u poslovne knjige u skladu sa zakonskim propisima. Pri obavljanju navedenih aktivnosti polaznici će poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svom području rada.

Imovina i obveze - razina 4

 • SIU 4: Blagajničko poslovanje i platni promet (1 CSVET)
 • SIU 5: Evidentiranje kratkotrajne i dugotrajne financijske imovine (1 CSVET)
 • SIU 6: Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih potraživanja (1 CSVET)
 • SIU 7: Evidentiranje kratkoročnih i dugoročnih obveza (1 CSVET)
 • SIU 8: Obračun PDV-a (1 CSVET)
 • SIU 9: Evidentiranje kratkotrajne materijalne imovine (1 CSVET)
 • SIU 11: Evidentiranje robe u trgovini na veliko i malo (1 CSVET)
 • SIU 12: Evidentiranje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine i amortizacija (1 CSVET)

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za evidentiranje poslovnih događaja vezanih uz temeljne računovodstvene kategorije na osnovu vjerodostojnih isprava u osnovnim i pomoćnim poslovnim knjigama primjenom kontnog plana, uz korištenje knjigovodstvenog softvera. Polaznici će moći provoditi i usklađivati evidencije kupaca i dobavljača, imovine, potraživanja i obveza, evidentirati ulazne i izlazne račune te pripremiti podatke za obračun PDV-a, izračunati kalkulaciju troška nabave i/ili prodaje. Pri obavljanju navedenih aktivnosti polaznici će poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svom području rada.

Rashodi, prihodi i financijski rezultati - razina 4

 • SIU 10: Obračun plaća i naknada zaposlenicima (1 CSVET)
 • SIU 13: Računovodstveno praćenje kategorija koje utječu na financijski rezultat (1 CSVET)

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za obračun plaće, ostalih naknada i drugog dohotka zaposlenicima te izrađivanje podloge za izradu temeljnih financijskih izvještaja, uz primjenu knjigovodstvenog softvera. Polaznici će moći u skladu sa zakonskim propisima obračunati plaću, ostale naknade i drugi dohodak te evidentirati troškove, vremenska razgraničenja, rashode i prihode u obračunskom razdoblju. Pri obavljanju navedenih aktivnosti polaznici će poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svom području rada.

Knjigovodstvo na računalu - razina 4

 • SIU 14: Otvaranje poslovnih knjiga i evidencija promjena u poslovanju korištenjem aplikacijskog softvera (1 CSVET)

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za provjeravanje ispravnosti zaprimljene dokumentacije, provođenje knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka korištenjem knjigovodstvenog softvera uz primjenu ergonomskih načela u uredskom poslovanju. Pri obavljanju navedenih aktivnosti polaznici će poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svom području rada, kao i osobnih podataka, stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera.

Vrsta programa

Osposobljavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2*

* Razina 4.2 je gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje, četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje

Cijena

767,27 €

USKORO HZZ VAUČER za obrazovanje pokriva iznos u cijelosti.

Ponudu za vaučer zatražite na upisni@pou.hr.

Za izdavanje ponude potrebni su nam vaši osobni podatci i to: ime i prezime, adresa s osobne iskaznice, poštanski broj i mjesto, vaš OIB i e-mail.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika javne isprave o završenoj zadnjoj kvalifikaciji (svjedodžba/diploma),
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • HZZ ugovor o dodjeli vaučera za obrazovanja (ako plaćate putem vaučera),
 • upisnica i ugovor o obrazovanju.

Mogućnost plaćanja

 • USKORO HZZ VAUČEROM za obrazovanje,
 • karticama Maestro i Visa ZGB, ESB, PBZ  Premium VISA i DINERS do 12 rata, Maestro i VISA Privredne banke do 24 rate,
 • u cijelosti gotovinom ili debitnim karticama odmah kod upisa u program,
 • uplatom na žiro račun na temelju naloga za plaćanje.

Trajanje programa

350 sati.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Program se provodi redovitom nastavom u trajanju od 350 sati, uz mogućnost izvođenja dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu putem aplikacija za virtualno učenje.

Vođeni proces učenja i poučavanja izvodi se redovitom nastavom uz mogućnost  online prijenosa u stvarnom vremenu.

Učenje temeljeno na radu provoditi se u specijaliziranim učionicama ili kod poslodavaca (koji ima registriranu djelatnost računovodstvenih i/ili knjigovodstvenih poslova) s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 85 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 140 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 125 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima uz korištenje knjigovodstvenog softvera.

UVJETI STJECANJA PROGRAMA (ZAVRŠETAK PROGRAMA):

 • Stečenih 14 CSVET bodova.
 • Uspješna završna provjera stečenih znanja (usmenim i/ili pisanim provjerama) i vještina polaznika u problemskim zadatcima te rad u knjigovodstvenom programu na temelju unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća.

O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

01 6003 000

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati