Ponuda programa za korisnike mjere "Roditelj odgojitelj"

Roditelj odgojitelj 23.01.2024.

Ovaj program organiziran je na inicijativu Grada Zagreba te se financira iz proračuna Grada Zagreba. Grad Zagreb svakom korisniku mjere sufinancira cijenu jednog odabranog programa sa 70% ukupnog iznosa cijene programa, pod uvjetom da kao korisnik mjere završite izabrani program kojim ste stekli novu kvalifikaciju. Vi kao korisnik mjere sami plaćate preostalih 30% iznosa cijene programa prilikom upisa u program. Platiti možete jednokratno (karticom / gotovinskom uplatom / bezgotovinskom uplatom na transakcijski račun POUZ-a) ili karticom u obrocima.


Ako ne završite program u predviđenome roku, Grad Zagreb neće sufinancirati 70% ukupne cijene programa. Zbog osiguranja naplate tih 70% cijene programa, na upis u program trebate donijeti zadužnicu solemniziranu od strane javnoga bilježnika. Zadužnica glasi na iznos od 1.000,00 € za programe čija je cijena do 1.400,00 €, odnosno na iznos od 2.000,00 € za one programe čija je cijena veća od 1.400,00 €.


Verificirani obrazovni program tijekom 2024.g., a zaključno do 30. lipnja 2024.g. može upisati isključivo osoba koja se tijekom 2023.g., prilikom iskazivanja interesa za upis verificiranog obrazovnog programa koji je povučen iz ponude verificiranih obrazovnih programa, vodila u službenim evidencijama Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom kao korisnik novčane pomoći za roditelja odgojitelja, neovisno o tomu vodi li se, u vrijeme upisa u program, još uvijek u službenim evidencijama Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom kao korisnik novčane pomoći za roditelja odgojitelja. 

Program trebate završiti u roku od 1 godine od datuma upisa u program.


Ovdje možete provjeriti trenutno dostupne termine početka provedbe ponuđenih obrazovnih programa, a lista se redovito ažurira novim terminima upisa i datumima početka provedbe programa:

Ove osobe mogu odabrati iz naše ponude programa: