Izvannastavne aktivnosti

Sveučilište za treću životnu dob
Tribina ZRNO MUDROSTI

Ove srijede ćemo "ponovo putovati", ali samo za one hrabre, penjati  se na Kilimanjaro. U društvu naše bivše polaznice koja je to isku...