Sveučilište za treću životnu dob - Tribina Sova

Arhiva 08.11.2019.

Hrvati u Rusiji i Rusi u Hrvatskoj

"Od Križanića pa do Krleže Rusija je bila svojevrsna opsesija mnogih hrvatskih intelektualaca. O Rusiji su neki maštali kao o osloboditeljici slavenskih naroda, a drugi kao o zemlji ostvarenja revolucionarnih očekivanja. Nakon Oktobarske revolucije u Hrvatskoj su se naselili brojni ruski emigranti. Oni su snažno utjecali na život kulturne i akademske zajednice u Hrvatskoj. Dolazak ponajboljih umjetnika, glazbenika, liječnika, arhitekata i znanstvenika iz carske Rusije uvelike je pridonio razvoju kulture i znanosti u Zagrebu i Hrvatskoj."

GOST TRIBINE :

Božo Kovačević, prof., bivši veleposlanik u Rusiji

srijeda, 13. studenoga 2019. u 17,15 sati

Mala dvorana POUZ