Izvannastavne aktivnosti

Sveučilište za treću životnu dob
Tribina ZRNO MUDROSTI

Ove srijede ćemo "ponovo putovati", ali samo za one hrabre, penjati  se na Kilimanjaro. U društvu naše bivše polaznice koja je to isku...

Tribina Zrno mudrosti - BOL BOLI

Ovaj puta na tribinu donosimo malo ozbiljniju temu, vezanu uz naše svakodnevne boljke, posebno važne "trećoj generaciji". Boli li Vas nešto? Dođit...