Dadilja

Osposobljavanje
Zdravstvo i socijalna skrb

O
Programu

POČETAK NASTAVAE NA DALJINU: 20.05.2020.

POČETAK PROGRAMA: 23.09.2020.

SADRŽAJ PROGRAMA:

Organizacija rada, komunikacijske vještine, osnovna psihosocijalna obilježja djeteta, osnove predškolske i školske pedagogije, njega i zdravlje djeteta, aktivnosti djeteta, zaštita na radu i prva pomoć, praktična nastava kroz aktivno sudjelovanje u radnom okruženju.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Skrbiti samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života;
 • Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke;
 • Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način;
 • Skrbiti o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta;
 • Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta;
 • Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi;
 • Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete;
 • Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja;
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1., uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

Cijena

6.000,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

400 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na
0800 321 321
ili pošaljite upit

Pošalji upit

Moglo bi vas zanimati