Ekonomist

Srednja škola
Srednja školska sprema

O
Programu

Opis uobičajenih poslova:
Ekonomist prikuplja, evidentira i pohranjuje poslovne isprave u proizvodnim tvrtkama
i tvrtkama s područja neproizvodnih uslužnih djelatnosti (kao što su banke,
osiguravajuća društva, turističke agencije, turističke tvrtke te trgovačke i
ugostiteljske tvrtke). Evidentira i vodi troškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo
dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine, robno i materijalno knjigovodstvo,
financijsko knjigovodstvo, salda-konti kupaca i dobavljača, vodi obračun plaća,
financijsko poslovanje i računovodstvo obrta u sustavu poreza na dohodak, priprema
informacije za internu kontrolu, interne i eksterne korisnike, sudjeluje u izradbi
poslovnih planova i analiza poslovanja (preuzeto iz Standarda zanimanja)

Vrsta programa

Četverogodišnji srednjoškolski program

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Završena najmanje osnovna škola.
Stariji od 15 godina, a za prekvalifikaciju najmanje 17 godina i završena srednja škola.

Cijena

6.100,00 kn- razred;

13.500,00 kn - prekvalifikacija

Potrebne isprave

  • svjedodžba osnovne škole (za upis u 1.razred)
  • svjedodžbe prethodno završenih razreda srednje škole,
  • svjedodžba o završnome radu/ispitu (za upis u prekvalifikaciju)
  • domovnica,
  • rodni list,
  • upisnica s ugovorom,

Mogućnost plaćanja

  • Karticama (odjednom ili na rate)
  • Online karticama
  • Gotovina

Trajanje programa

pojedini razred - najmanje 12 mjeseci;

prekvalifikacija - najmanje 30 mjeseci

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati