Sveučilište za treću životnu dob-E NOVOSTI-TREĆA MLADOST

Hobi
Programi javnih potreba u kulturi Grada Zagreba

O
Programu

Elektronska verzija časopisa Treća mladost-glasila Sveučilišta za treću životnu dob  služi kao glasilo koje prati sve programske aktivnosti. Zadatak je predstaviti nove profesore, nove programe, izvannastavne aktivnosti i međunarodnu suradnju. Također, privikavamo polaznike na novi medij.

Ciljevi:

-informiranje polaznika, suradnika i kolega o radu Sveučilišta za treću životnu dob

-poboljšati informatičke  kompetencije polaznika

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

01 6003 000

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati