Sveučilište za treću životnu dob-E NOVOSTI-TREĆA MLADOST

Hobi
Programi javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020.

O
Programu

Elektronska verzija časopisa Treća mladost-glasila Sveučilišta za treću životnu dob  služi kao glasilo koje prati sve programske aktivnosti. Zadatak je predstaviti nove profesore, nove programe, izvannastavne aktivnosti i međunarodnu suradnju. Također, privikavamo polaznike na novi medij.

Ciljevi:

-informiranje polaznika, suradnika i kolega o radu Sveučilišta za treću životnu dob

-poboljšati informatičke  kompetencije polaznika

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na
0800 321 321
ili pošaljite upit

Pošalji upit

Moglo bi vas zanimati