Umjetničke radionice za umirovljenike

Hobi
Programi javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021.

O
Programu

Sukladno iskazanom interesu budućih polaznika  realizirat ćemo  programe izrade umjetničkog nakita, mozaika, keramike, vitraila, fuzije stakla i tkanja na tkalačkim stanovima . Programi su edukacijske naravi, usmjereni prvenstveno na razvoj vlastitih vještina i kreativnosti. Svaka radionica sadrži dvije komponente: svladavanje vještina zanatsko-tehničkog postupka i osnove razumijevanja i pristupa pojedinim oblastima kulture.

Ciljevi:

Upoznati što veći broj potencijalnih polaznika s tehnikama rada, razbiti tako predrasude da „to više nije za njih i da to ne mogu“, kako bi se kasnije uključili u redovne, kontinuirane radionice za umirovljenike koje će ih učiniti u potpunosti samostalnima u radu.

 -Pridonijeti samopoštovanju i samopouzdanju polaznika-umirovljenika.

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati