Od umijeća do umjetnosti - u fokusu kulturna baština

Hobi
Programi javnih potreba u kulturi Grada Zagreba

O
Programu

Ovim projektom Od umijeća do umjetnosti - u fokusu kulturna baština planiramo omogućiti građanima Grada Zagreba:

  • izložbu Od umijeća do umjetnosti - u fokusu kulturna baština za koju će izloške napraviti polaznici radionica za primijenjenu umjetnost

Izložba „Od umijeća do umjetnosti - u fokusu kulturna baština“ ima za cilj osvijestiti kod građana kulturnu vrijednost primijenjenih umjetnosti (tkanje, mozaik, keramika i nakit) kao i kulturnu baštinu tradicijskih zanata. Izložba će uključiti radove umjetnika-amatera. Cilj je promovirati umjetnike iz područja primijenjenih umjetnosti, te bavljenje kreativnim radom u svrhu organiziranja kvalitetnog slobodnog vremena, ali i načina očuvanja hrvatske kulture i tradicije. Bit će angažiran stručni žiri renomiranih umjetnika koji će odabrati radove za izložbu. Izložba će biti organizirana u prostorijama Centra za kulturu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb.

Cilj  programa je ukazati na značaj hrvatske kulturne baštine i umjetnosti te osvijestiti potrebu za nastavkom tradicije i u 21. stoljeću. Također, cilj nam njegovanje kulturne baštine i njena veća prepoznatljivost kod mlađih generacija.

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

01 6003 000

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati