Art Akademija za djecu i mlade - programi likovne, primijenjene umjetnosti i dizajna

Hobi
Programi javnih potreba u kulturi Grada Zagreba

O
Programu

Korisnici, polaznici radionica ART AKADEMIJE, djeca su od 5. godine života, do onih starijih skupina, poput studentske populacije. Likovne radionice, kao i one za studente mogu primiti do 10 polaznika po skupini. Rezultati ART AKADEMIJE vidljivi su direktno pri interakciji s polaznicima, koji svoja, nova, obogaćena iskustva prezentiraju dalje u svome školovanju i radu. Ovim načinom direktno utječemo, iz godine u godinu, na kvalitetu edukacije i podizanju znanja unutar kreativnog sektora, od malih nogu, kao što i nadopunjujemo djelovanje studenata, sutrašnjih akademskih građana. Riječ je o 50 direktnih polaznika, kao i o nizu indirektnih školaraca, s kojima se također imamo priliku upoznati tijekom školske godine.   

Program ART AKADEMIJE program je posebno osmišljen za razvijanje kreativnih sposobnosti najmlađih i mladih, dobi do završetka studija. ART AKADEMIJA na ovaj način direktno utječe na razvoj zagrebačke publike, kvalitetu programa te ponude za roditelje talentirane i na kreativni rad motivirane djece i mladih. Podržavajući i studentsku dob, ART AKADEMIJA utječe i na kvalitetu studentske populacije, koja upravo kroz naš program, smješten u prostorijama POUZ-a, nadomak nekoliko fakulteta, podiže kvalitetu obrazovanja i rada studenata u Gradu Zagrebu, koji se najčešće nakon studija zadržavaju trajno u našem Gradu, u kojem poslije fakulteta žive i rade.

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Trajanje programa

Program traje 8 mjeseci. 

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na
0800 321 321
ili pošaljite upit

Pošalji upit

Moglo bi vas zanimati