Art Akademija za djecu i mlade - programi likovne, primijenjene umjetnosti i dizajna

Hobi
Programi javnih potreba u kulturi Grada Zagreba

O
Programu

Program ART AKADEMIJE program je posebno osmišljen za razvijanje kreativnih sposobnosti najmlađih i mladih. Programi su bazirani na interdisciplinarnom pristupu kreativnom promišljanju, aktivirajući i prostor unutar kojeg održavamo svoje radionice, šireći na taj način kako pristup u radu s djecom i mladima, tako i educirajući ih o arhitekturi Pučkog otvorenog učilišta Zagreb te vremenu i autorima koji su kuću projektirali i uredili.

Ciljevi programa su: upoznavati djecu s kulturnim vrijednostima, educirati ih o kulturnoj baštini,direktno utjecati na razvoj zagrebačke publike, kvalitetu programa te ponude za talentirane i na kreativni rad motivirane djece i mladih.

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati