Izobrazba za certificiranje montera fotonaponskih sustava

Hobi
Elektrotehnika i računalstvo

O
Programu

IZOBRAZBA ZA CERTIFICIRANJE MONTERA FOTONAPONSKIH SUSTAVA 

DATUM POČETKA: 18.2.2023. u 15 h

DATUM ZAVRŠETKA: 22.2.2023.

OSTALI TERMINI ZA UPIS:

 • 18.3.2024.
 • 15.4.2024.
 • 13.5.2024.
 • 10.6.2024.

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE: od ponedjeljka do petka.

SADRŽAJ PROGRAMA:

1. Teoretski dio nastave – 20 sati

1.1. Osnove sunčevog zračenja – 6 sati

 • Sunce kao izvor energije
 • Sunčevo zračenje
 • Solarna geometrija
 • Određivanje potencijala lokacije
 • Primjena i tipovi fotonaponskih sustava
 • Fotonaponski efekt, fizički princip pretvorbe energije
 • Tehnologije izrade sunčanih ćelija
 • Komponente fotonaponskih sustava: moduli, izmjenjivači, baterije, regulatori, vodovi, spojne kutije
 • Cijene i stanje na tržištu

1.2. Zakonski okvir i norme – 2 sata

 • Zakon o energiji
 • Tarifni sustav
 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije
 • Zakonski okvir za proizvodnju električna energije iz obnovljivih izvora
 • Mrežna pravila i načini priključivanja elektrana na mrežu
 • Pravilnik uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje ovlaštenih instalatera OIE
 • Propisi iz područja gradnje
 • Procedura stjecanja statusa povlaštenog proizvođača (ukratko)
 • Norme EU vezane za korištenje fotonaponskih sustava

1.3. Dimenzioniranje fotonaponskih sustava – 8 sati

 • Analiza lokacije – klimatološki podaci lokacije, zasjenjenja, nagib i orijentacija krova za smještaj fotonaponskih modula
 • Dimenzioniranje fotonaponskih sustava – odabir fotonaponskih modula, određivanje optimalnog nagiba, povezivanje modula, uparivanje modula i izmjenjivača, proračun presjeka vodova i gubitaka
 • Dimenzioniranje gromobranske instalacije fotonaponskih sustava
 • Odabir nosača i montažne potkonstrukcije
 • Proračun proizvodnje električne energije

1.4. Zaštita na radu – 1 sat

 • Propisi o zaštiti na radu
 • Siguran rad i mjere zaštite na radu – potencijalne opasnosti i načini ublaživanja i izbjegavanja opasnosti
 • Izvori opasnosti – električni izvori opasnosti, mehanički izvori opasnosti

1.5. Održavanje fotonaponskih sustava – 1 sat

 • Redovan pogon sustava – praćenje rada
 • Plan održavanja – redovita održavanja, točke ispitivanja i provjere
 • Tipični kvarovi i greške
 • Pronalaženje i ispravak kvarova i grešaka u radu

1.6. Samostalni fotonaponski sustavi – 2 sata

 • Dimenzioniranje samostalnih FN sustava
 • Popis trošila
 • Dimenzioniranje akumulatora
 • Odabir i proračun modula
 • Regulatori punjenja
 • Izmjenjivači
 • Dimenzioniranje kablova
 • Ekonomska analiza

2. Praktični dio nastave – 20 sati

2.1. Instaliranje na lokaciji – 10 sati

 • Plan instaliranja – tehnički nacrti, tehnička dokumentacija, potrebni alati i oprema, planiranje radova
 • Montaža mehaničkih komponenti (nosači, postavljenje FN modula) – načini montaže i različite izvedbe
 • Montaža električnih komponenti (vodovi, uzemljenje, mjerenja) – električno povezivanje komponenti
 • Zaštita električnih instalacija i naprava (IP zaštita, prenaponska zaštita i povezivanje FN modula na gromobransku instalaciju)
 • Ispitivanje, puštanje u pogon, predaja sustava korisniku, korisnička dokumentacija

2.2. Zaštita na radu – 3 sata

 • Rad na visini i povezane opasnosti (ravni i kosi krov)
 • Sredstva osobne zaštite na radu (rukavice, kaciga, pojas i dr.)

2.3. Održavanje fotonaponskih sustava – 3 sata

 • Redovan pogon sustava – praćenje rada
 • Plan održavanja – redovita održavanja, točke ispitivanja i provjere
 • Tipični kvarovi i greške
 • Pronalaženje i ispravak kvarova i grešaka u radu

2.4. Samostalni fotonaponski sustavi – 4 sata

 • Analiza lokacije
 • Montaža i puštanje u pogon samostalnih fotonaponskih sustava

Vrsta programa

Hobi

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Uvjeti za upis

 • razina 4.1* trogodišnje strukovno
  obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja i 5 godina radnog iskustva u struci
 • razina 4.2 četverogodišnje strukovno
  obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja i 3 godine radnog iskustva u struci
 • razina 5 i više obrazovanje elektrotehničkog usmjerenj i 2 godine radnog iskustva u struci

Cijena

850,00 €

Potrebne isprave

 • Preslika javne isprave o završenoj zadnjoj
  cjelovitoj kvalifikaciji (svjedodžba/diploma)
 • Preslika elektroničkog zapisa Potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom pravnom statusu i stažu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO),
 • Potvrde poslodavca s opisom poslova i
  trajanja radnog iskustva u struci
 • Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj
  sposobnosti za obavljanje rada
  na visini većoj od 3 m prema posebnom
  propisu,
 • Upisnica
 • Ugovor o neformalnom obrazovanju

Mogućnost plaćanja

 • karticama Maestro i Visa ZGB, ESB, PBZ  Premium VISA i DINERS do 12 rata, Maestro i VISA Privredne banke do 24 rate,
 • u cijelosti gotovinom ili debitnim karticama odmah kod upisa u program,
 • uplatom na žiro račun na temelju naloga za plaćanje.

Trajanje programa

40 sati (od čega 20 sati teoretskog dijela nastave i 20 sati praktičnog dijela nastave)

Nakon odslušanog programa izobrazbe dobiva se POTVRDA O ZAVRŠENOM PROGRAMU IZOBRAZBE i pristupa se polaganju ispita pred tročlanim ispitnim povjerenstvom, a nakon položenog ispita dobiva se CERTIFIKAT ZA RADOVE POSTAVLJANJA FOTONAPONSKIH SUSTAVA.

Certifikat se izdaje na rok od 5 godina tijekom kojih je potrebno sudjelovati na stručnom usavršavanju kako bi se certifikat produžio.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati