Ovaj program organiziran je na inicijativu Grada Zagreba te se financira iz proračuna Grada Zagreba. Grad Zagreb svakom korisniku mjere sufinancira cijenu jedno...