Novosti

ERASMUS+ PROJEKT REVALUE

U listopadu 2017. godine, partnerstvo  sastavljeno od pet organizacija za obrazovanje odraslih: Centre de formation professionnelle des FPS du Bassin de Ch...

WEBINAR: JAVNA NABAVA

WEBINAR: EDUKACIJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE   Pučko otvoreno učilište organizira edukacije: - Specijalistički program izobrazbe u području javne n...