POP-ROCK AKADEMIJA I PLESNI CENTAR

Novosti 03.09.2021.

POP-ROCK AKADEMIJA: početak 18.9.2021.

PLESNI CENTAR - REKREACIJA: početak 20.9.2021.

PLESNI CENTAR - DJEČJE GRUPE: početak 14.9.2021.

 

Raspored ostalih radionica Centra za kulturu