ERASMUS+ PROJEKT REVALUE

Novosti 19.03.2019.

U listopadu 2017. godine, partnerstvo  sastavljeno od pet organizacija za obrazovanje odraslih: Centre de formation professionnelle des FPS du Bassin de Charleroi (Charleroi, Belgija), Pučko otvoreno učilište Zagreb (Zagreb, Hrvatska), Telsiu svietimo centrima (Telsiu, Litva), STICHTING EDOS ( Nizozemska) i

Merseyside expanding horizons limited (Liverpool, UK) počeli su s realizacijom su novog projekta ReValue (preporuke za provjeru sustava vrednovanja prethodno stečenog znanja u obrazovanju odraslih, u Europi). Program je financiran unutar  programa Erasmus +, Ključna aktivnost 2, Razmjena primjera dobre prakse (Reference number: 2017-1-BE01-KA202-024751)

Iako je proces vrednovanja neformalnog i informalnog učenja započeo početkom 2000. godine u Europi, napredak je i dalje spor. Prema analizi situacije u Europi (koja se bazira na izvještaju Cedefopa iz 2016.), prepreke u realizaciji postoje u svakoj zemlji. Također,možemo primijetiti da, proces ne napreduje jednako u svim zemljama u istom vremenskom periodu. Štoviše, neki dionici koji su uključeni u proces često oklijevaju u procesu potpune formalne realizacije procesa  validacije neformalnog i informalnog učenja  Tu situaciju treba što prije poboljšati, jer validacija neformalnog i neformalnog učenja ima veliki utjecaj na zapošljivost te konkurentnost na tržištu rada.

Bez obzira na napredak sustava validacije u svakoj pojedinoj partnerskoj  zemlji, cilj našeg projekta je, između ostalih, uočavanje  poteškoća s kojima se različite ciljne skupine suočavaju u procesu validacije neformalnog i informalno stečenog znanja. Ciljne skupine uključene u projekt su nezaposlene osobe, poslodavci, volonteri te migranti i izbjeglice. Naš projekt namjerava uzeti u obzir sve potrebe tih ciljnih skupina vezane za vrednovanje neformalnog i informalnog znanja  te dati preporuke za prevladavanje istih.

Imajući to na umu, nadamo se da će naš projekt ReValue biti uspješan u mnogim segmentima. Tijekom ovog dvogodišnjeg razdoblja prikupit ćemo autentična i izravna svjedočenja predstavnika naših ciljnih skupina, podići svijest o stvarnim potrebama za validacijom prethodno stečenog znanja, razmijeniti primjere dobre prakse između članica našeg partnerstva te napraviti popis preporuka svim kategorijama dionika.

Rezultati projekta bit će dostupni kroz nacionalna izvješća, popis primjera dobre prakse te kroz letak preporuka posvećenih svim zainteresiranim stranama u procesu validacije neformalnog i informalnog učenja.

Više o projektu