Izložba u galeriji Bernardo Bernardi otvara se 13. i traje do 28. studenoga. 2018. godine. O samojizložbi autorica predgovora, Ksenija Foretić napisala je sljed...