Arhiva izložbi

KOFAKTOR : još se obrađuje

GALERIJA BERNARDO BERNARDI pratite nas na Facebook stranici   Novi ciklus izložaba u galeriji Bernardo Bernardi za 2019. godinu započinjemo s intriga...

IZLOŽBA OD UMIJEĆA DO UMJETNOSTI

U organizaciji Centra za kulturu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb otvara se 15.11. u 19 h još jednazanimljiva izložba pod nazivom “Od umijeć...