Ukusna dijetetika

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

UP.02.2.2.03.0005

Lokacija projekta

Grad Zagreb

Trajanje projekta

10.07.2018.–10.08.2019.

Nositelj projekta

POU Zagreb

Partneri

HUP-ZAGREB d.d. za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Zagreb, Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma (HACPN)

Davatelj financijske potpore

Europski socijalni fond

Sufinanciranje

1.261.185,69 HRK

Ciljevi projekta

Cilj projekta je poboljšanje zapošljivosti ranjivih skupina na tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, 40 nezaposlenih osoba, uključujući dugotrajno nezaposlene, 10 osoba s invaliditetom i 30 starijih od 54 godine, kroz poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja predavača i mentora te razvoj i provedbu po mjeri dizajniranog programa usavršavanja za stjecanje stručnih kompetencija iz područja dijetetskog kuharstva te stjecanje mekih vještina uz organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavca. Projektom se poboljšavaju stručne i pedagoške vještine i znanja predavača i mentora te izrađuje Priručnik za izradu dijetetskih jela.

Ciljane skupine

POLAZNICI: 30 nezaposlenih osoba starijih od 54 godine i 10 osoba s invaliditetom sudjeluje u programu usavršavanja za stjecanje stručnih kompetencija iz područja dijetetskog kuharstva

NASTAVNICI I MENTORI: 4 predavača i 4 mentora sudjeluje u programu osposobljanja za stjecanje stručnih i pedagoških vještina za provođenje programa usavršavanja polaznika

KRAJNJI KORISNICI: polaznici, nastavnici, mentori, odgojno-obrazovni djelatnici i polaznici POUZ-a i drugih ustanova za obrazovanje odraslih, zaposlenici i korisnici usluga HUP-Zagreb d.d. i drugih poduzeća turističko-ugositeteljskog sektora, članovi HACPN-a, djelatnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stručna javnost, lokalna zajednica

Rezultati
 • provedena analiza i procjena potreba za usavršavanjem ciljane skupine
 • izrađeni kriteriji za odabir predavača koji će provoditi program usavršavanja za poslove dijetetskog kuhara (moduli iz područja nutricionizma, dijetetskog kuharstva, područja integracije osoba s invaliditetom i stjecanja interpersonalnih vještina te modul za stjecanje digitalnih vještina)
 • izrađen program usavršavanja za poslove dijetetskog kuhara
 • izrađen program osposobljavanja predavača i mentora u stručnim znanjima (modul primjenjenog nutricionizma u kuharstvu) i pedagoškim vještinama (andragoški modul, modul za inkluziju osoba s invaliditetom, modul e-learninga)
 • provedeno osposobljavanje 4 predavača i 4 mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama
 • snimljeni video materijali predavanja i vježbi koji će se koristiti u programu usavršavanja za poslove dijetetskog kuhara.
 • provedeno studijsko putovanje u London s ciljem posjeta odabranih ustanova, restorana i hotela koji primjenjuju dijetetsko kuharstvo i zapošljavaju osobe s invaliditetom s ciljem prijenosa dobre prakse
 • 40 polaznika sudjeluje u programu usavršavanja za poslove dijetetskog kuhara
 • izrađen Priručnik za izradu dijetetskih jela u tiskanom obliku i digitalnom obliku koje služi kao pomoćno sredstvo u nastavi
 • nabavljeni suvremeni didaktički materijali i oprema
Aktivnosti
 1. Razvoj po mjeri dizajniranog programa usavršavanja
 2. Razvoj i provedba programa osposobljavanja predavača i mentora
 3. Izrada Priručnika za izradu dijetetskih jela
 4. Animacija i dabir polaznika
 5. Provedba programa usavršavanja
 6. Nabava opreme za provedbu projektnih aktivnosti
 7. Promidžba i vidljivost pojekta
 8. Upravljanje projektom i administracija

Preuzmite
dokumente