Oblikovatelj/ica predmeta od keramike

Osposobljavanje
Umjetničke radionice

O
Programu

Nova grupa: početak 7.2.2022. - POPUNJENO

Ponedjeljak od 17 do 20 sati

 

Povijest keramike, vrste materijala, alat i pribor koji se koristi u radu s keramikom, rukovati pećima za keramiku, raditi na lončarskom kolu, usvojiti različite tehnike modeliranja, oslikavati i glazirati keramičke predmete, pigmentirati i peći glinene forme, rad s kalupima, naučit će i posebne tehnike:raku i goli raku.
Polaznici po završetku osposobljavanja stječu zanimanje Oblikovatelj/ica predmeta od keramike te se mogu i profesionalno baviti keramikom. Mogu nastaviti rad i u Eksperimentalnoj radionici keramike usavršavajući se u kreativnom smjeru koji ih interesira.
Centar za kulturu POUZ-a jedini je Centar za kulturu koji, uz hobi radionice keramike, nudi verificirani oblik obrazovanja u keramici.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

- Završena osnovna škola za upis u program koji se upisuje u e radnu knjižicu
- Navršenih 15 g. života

Cijena

5.400,00 kn

Potrebne isprave

  • Ispunjena upisnica i ugovor
    Za upis u program koji se upisuje u e radnu knjižicu
  • Svjedodžba zadnje završene škole
  • Domovnica
  • Rodni list

Mogućnost plaćanja

  • Karticama (odjednom ili na rate)
  • Online karticama
  • Gotovina

Trajanje programa

120 šk. sati / 9 mjeseci

Pauza tijekom ljeta.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati