Rukovatelj rotosječakem i trimerom

Osposobljavanje
Šumarstvo, prerada i obrada drva

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Konstrukcija rotosjekača i trimera, rukovanje s rotosjekačem i trimerom, zaštita na radu i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Pripremiti rotosjekač i trimer za rad i pravilan rad
 • Pravilno rukovati rotosjekačem i trimerom
 • Odabrati najprimjerenije zahvate i vršiti košnju površina u poljodjelstvu i hortikulturi;
 • odabrati najprimjereniji zahvat i propisano vršiti uklanjanje grmlja i tanjih stabala rotsjekačem;
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena osnovna i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja rotosjekačem i trimerom.

Cijena

800,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja rotosjekačem i trimerom.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

80 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati