Programska i tehnička podrška kazališnim i plesnim projektima

Hobi
Programi javnih potreba u kulturi Grada Zagreba

O
Programu

Plesni centar Centra za kulturu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb djeluje 36 godina popularizirajući  sve oblike plesnog izražaja.

Već godinama postoji potreba za prostorom koji bi renomiranim umjetnicima i mladim generacijama omogućio prostornu i infrastrukturalnu podršku za edukaciju, usavršavanje i probe.

Centar za kulturu POUZ-a osigurava prostore i tehničku podršku za realizaciju istraživačkih projekata i proba za plesne projekte i predstave nezavisnim umjetničkim organizacijama, udrugama i umjetnicima koji stvaraju na području Grada Zagreba.

Intencija programa je: osiguranje prostornih i tehničkih uvjeta nezavisnim plesnim projektima, stvaranje uvjeta mladim autorima za edukaciju, istraživanje, kreaciju, promociju i suradnju, omogućavanje usavršavanja profesionalnih plesnih umjetnika te prezentacija njihovog rada, povezivanje plesa sa srodnim umjetničkim područjima, omogućavanje koprodukcije s mladim autorima i umjetničkim organizacijama te omogućavanje koprodukcije s renomiranim organizacijama, autorima i festivalima.

 

Upisi u e radnu knjižicu

Ne

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati