Cvjećar-Aranžer

Osposobljavanje
Poljoprivreda, prehrana i veterina

O
Programu

Osposobljavanje za poslove CVJEĆARA/KE-ARANŽERA/KE

POČETAK PROGRAMA: 12.09.2022.

SADRŽAJ PROGRAMA:

Osnove cvjećarstva, osnove aranžiranja, zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć, praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Razlikovati vrste cvijeća i zelenila za aranžiranje;
 • Koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju razmnožavanja i njezi cvijeća;
 • Koristiti odgovarajuće materijale, alate i pomagala za cvjećarsko-aranžerske poslove na stručan i siguran način;
 • Izraditi cvjetne aranžmane i prigodne dekoracije za različite namjene;
 • Sudjelovati pri uređivanju interijera;
 • Komunicirati s kupcima na primjeren način;
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći.

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 15 godina, završena osnovna škola, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.

Cijena

4.500,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika svjedodžbe ili diplome zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

136 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati