Instruktor funkcionalnog fitnesa (8 CSVET bodova)

Osposobljavanje
Odgoj, obrazovanje i sport

O
Programu

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije INSTRUKTOR FUNKCIONALNOG FITNESA (osposobljavanje, 8 CSVET bodova)

POČETAK PROGRAMA:

ZAVRŠETAK PROGRAMA:

NAZIV MODULA - RAZINA / SKUPOVI ISHODA UČENJA (SIU)

Opći modu - razina 4

 • SIU 1: Osnove anatomije, fiziologije, sportske medicine, osnovnog održavanja života i zaštite na radu – 1 CSVET
 • SIU 2: Osnove pedagogije i psihologije sporta – 1 CSVET

Stručni modul - razina 4

 • SIU 3: Uvod u fitnes i osnovne elemente fitnesa  - 1 CSVET
 • SIU 4: Uvod u fitnes, tehničku i kondicijsku pripremu u fitnesu – 2 CSVET
 • SIU 5: Uvod u metodiku poduke funkcionalnog fitnesa – 3 CSVET

KOMPETENCIJE KOJE SE PROGRAMOM STJEČU:

 1. Uvažavati funkciju i anatomiju lokomotornog sustava čovjeka kod tjelesnog vježbanja
 2. Uvažavati osnovne fiziološke procese u tijelu tijekom tjelesnog vježbanja
 3. Samostalno pripremiti opremu, rekvizite i trenažere koji se koriste pri tjelesnom vježbanju za sigurno korištenje
 4. Pokazati korisnicima pravilne tehnike izvođenja vježbi prema programu tjelesnog vježbanja
 5. Samostalno pratiti aktivnosti korisnika tijekom vježbanja te poduzimati korektivne aktivnosti po potrebi
 6. Voditi evidencije o klijentima u procesu tjelesnog vježbanja
 7. Dati korisnicima upute za pravilno izvođenje vježbi prema programu tjelesnog vježbanja
 8. Podučiti korisnike o pravilnoj upotrebi opreme, rekvizita i trenažera pri vježbanju prema programu tjelesnog vježbanja
 9. Ponuditi korisnicima dodatne usluge na temelju procjene njihova stanja i mogućnosti
 10. Primjenjivati profesionalni etički kodeks
 11. Pružiti prvu pomoć do dolaska stručne osobe
 12. Osigurati da su korisnici svjesni i da se pridržavaju sigurnosnih postupaka i postupaka sprečavanja ozljeda
 13. Osigurati usklađenosti rada s radnim propisima i propisima zaštite zdravlja
 14. Osigurati standarde sigurnosti i očuvanja zdravlja pri procesu tjelesnog vježbanja

Vrsta programa

Osposobljavanje

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

 • posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 4.1 HKO – a
 • najmanje 18 godina starosti
 • minimalno 5. godina aktivnog bavljenja funkcionalnim fitnesom (potvrda  kluba)
 • liječničko uvjerenje medicine rada ili sportske medicine o zdravstvenoj sposobnosti za trenera funkcionalnog  fitnesa
 • provjera specifičnih motoričkih sposobnosti iz funkcionalnog  fitnesa

Cijena

1.100,00 €

USKORO HZZ VAUČER za obrazovanje pokriva iznos u cijelosti.

Ponudu za vaučer zatražite na upisni@pou.hr.

Za izdavanje ponude potrebni su nam vaši osobni podatci i to: ime i prezime, adresa s osobne iskaznice, poštanski broj i mjesto, vaš OIB i e-mail.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika javne isprave o završenoj zadnjoj kvalifikaciji (svjedodžba/diploma),
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista,
 • potvrda kluba o aktivnom bavljenju funkcionalnim fitnesom (minimalno 5. godina),
 • liječničko uvjerenje medicine rada ili sportske medicine o zdravstvenoj sposobnosti za trenera funkcionalnog  fitnesa,
 • potvrda o provjeri specifičnih motoričkih sposobnosti iz funkcionalnog fitnesa,
 • HZZ ugovor o dodjeli vaučera za obrazovanja (ako plaćate putem vaučera),
 • upisnica i ugovor o obrazovanju.

Mogućnost plaćanja

 • USKORO HZZ VAUČEROM za obrazovanje,
 • karticama Maestro i Visa ZGB, ESB, PBZ  Premium VISA i DINERS do 12 rata, Maestro i VISA Privredne banke do 24 rate,
 • u cijelosti gotovinom ili debitnim karticama odmah kod upisa u program,
 • uplatom na žiro račun na temelju naloga za plaćanje.

Trajanje programa

200 sati

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

 • redovitom nastavom u trajanju od 200 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom. vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 75 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 95 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 30 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim uvjetima i/ili stvarnim uvjetima. Uključuje razdoblja učenja na radnome mjestu kod poslodavca.

UVJETI STJECANJA PROGRAMA (ZAVRŠETAK PROGRAMA):

 • Stečenih 8 CSVET bodova
 • Uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika projektnim i problemskim zadatcima, a temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća.

O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije instruktor funkcionalnog fitnesa

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

01 6003 000

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr