Rukovatelj autodizalicom

Osposobljavanje
Graditeljstvo i geodezija

O
Programu

SADRŽAJ PROGRAMA:

Osnove strojarstva, osnove paleta i kontejnera, konstrukcija autodizalice, rukovanje autodizalicom, signalizacija pri radu s dizalicama, zaštita na radu, zaštita od požara i praktična nastava.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Pripremiti autodizalicu za rad;
 • Pravilno rukovati autodizalicom;
 • Održavati autodizalicu;
 • Provoditi zaštitu na radu i zaštitu od požara;

Vrsta programa

Osposobljavanje.

Upisi u e radnu knjižicu

Da

Uvjeti za upis

Navršenih 18 godina, završena osnovna škola, vozačke dozvole odgovarajuće kategorija i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja autodizalicom.

Cijena

1.200,00 kn.

Potrebne isprave

Dokumenti potrebni za upis (uz predočenje originala):

 • preslika zadnje završene škole,
 • preslika domovnice,
 • preslika rodnog lista;
 • preslika vozačke dozvole odgovarajuće kategorija,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja autodizalicom.

Mogućnost plaćanja

 • Karticama (odjednom ili na rate)
 • Online karticama
 • Gotovina

Trajanje programa

150 sati.

Prijavi se!

Nazovite nas besplatno na

0800 321 321

ili pošaljite upit e-poštom na adresu

upisni@pou.hr

Moglo bi vas zanimati