PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

24.01.2019.

Obavijest o rezultatima natječaja za Voditelja programa-projekta

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Vratar

Natječaj za Voditelja programa-projekta 2

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Natječaj za Voditelja programa-projekta

Natječaj za radno mjesto Vratar

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Vratar

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Čistač

Obavijest o rezultatima natjecaja Tajnik učilišta

Natječaj za čistača 2.PDF

Natječaj za vratara

Odrzavanje LDAP imenika

Obavijest o privatnosti

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za radno mjesto - Čistač

Natječaj za tajnika Učilišta

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - čistač

Obavijest o rezultatima natječaja za Samostalnog računovodstvenog referenta

Obavijest o rezultatima natječaja za Voditelja programa

Odluka o imenovanju ravnatelja POUZ-a

Natječaj za voditelja programa-projekta

Natječaj za samostalnog računovodstvenog referenta

Natječaj za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Obavijest o rezultatima natječaja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa Voditelj službe za financijsko - računovodstvene poslove

Odluka o poništenju natječaja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa Voditelj službe za financijsko-računovodstvene poslove

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Pravo na pristup informacijama

Unutarnje ustrojstvo

Statut

Izmjena Statuta

Godišnji plan i program rada za 2018._2019. školsku godinu

Izvješće o poslovanju za 2017

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Pučkog otvorenig učilišta Zagreb

Pravilnik o radu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Odluka o visini naknade za pristup informacijama

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst)

Zakon o strukovnom obrazovanju

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o izmjenama Zakona o pučkim otvorenim učilištima

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih

Godisnje izvjesce