PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

24.01.2019.

UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zagreb ima pet (5) članova i čine ga:

PREDSTAVNICI OSNIVAČA

Goran Pristaš, predsjednik, kontakt: sergej@badco.hr

Damir Bakić, zamjenik predsjednika, kontakt: damir.bakic@gmail.com

Senka Domazet, članica, kontakt: senka.domazet@zagreb.hr

Ornela Medić, članica, kontakt: ornela.medic@zagreb.hr

PREDSTAVNIK RADNIKA USTANOVE

Ana Mušćet, članica, kontakt: muscet3@gmail.com

 

ZAPISNICI 

Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća, 24.1.2024.

Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća, 5.2.2024.

Zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća, 15.3.2024.

Zapisnik s 24. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća, 2.4.2024.

Zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća, 19.4.2024.

Zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća, 30.4.2024.

Zapisnik s 27. sjednice Upravnog vijeća, 3.5.2024.

 

NATJEČAJI

Poziv za vanjske suradnike 08.07.2024.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme SURADNIK NA PROGRAMU

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme TAJNIK UČILIŠTA

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme VODITELJ PROGRAMA

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu VIŠI SAMOSTALNI RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Odluka o izabranim kandidatima za radno mjesto Knjižničar

Odluka o izabranom kandidatu za Tajnika učilišta

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto Voditelj/ica projekta

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto Nastavnika

Otvoreni poziv nastavnicima

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta ČISTAČA_ICE

Odluka o poništenju natječaja za KOMERCIJALNO UPISNOG REFERENTA

Odluka o izabranom kandidatu za VIŠEG SAMOSTALNOG RAČUNOVODSTVENOG REFERENTA

Natječaj za radno mjesto ČISTAČ_ICA

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu VODITELJ SLUŽBE ZA FINANCIJSKO RA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu VIŠI SAMOSTALNI RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Natječaj za radno mjesto Komercijalno upisni referent

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto VODITELJ PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto SURADNIK NA PROJEKTU

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu VODITELJ PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA KOLOVOZ 2022.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu SURADNIK NA PROJEKTU KOLOVOZ 2022.

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta SURADNIK NA PROJEKTU

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto VIŠI SAMOSTALNI RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Odluka o izabranim kandidatima za radno mjesto VODITELJ PROGRAMA

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto ADMINISTRATOR PROJEKTA

Odluka o izabranom kandidatu radno mjesto VIŠI SAMOSTALNI RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Natječaj za Višeg samostalnog računovodstvenog referenta lipanj 2022

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto VODITELJ INFORMATIČKE PODRŠKE

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta VODITELJ PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA

Natječaj za radno mjesto VODITELJ PROGRAMA

Natječaj za radno mjesto VODITELJ INFORMATIČKE PODRŠKE

Natječaj za radno mjesto VIŠI SAMOSTALNI RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Natječaj za radno mjesto VODITELJ PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA

Natječaj za radno mjesto SURADNIK NA PROJEKTU

Natječaj za radno mjesto ADMINISTRATOR PROJEKTA

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta SURADNIK NA PROJEKTU

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta Administrator_ica projekta

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta Samostalni_a računovostveni referent

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta Voditelj_ica promidžbe i vidljivosti projekta

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto Voditelj financija projekta

Natječaj za radno mjesto VODITELJ PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA

Natječaj za radno mjesto VODITELJ FINANCIJA PROJEKTA

Natječaj za radno mjesto SURADNIK NA PROJEKTU

Natječaj za radno mjesto ADMINISTRATOR PROJEKTA

Natječaj za samostalnog računovodstvenog referenta

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Odluka o visini naknade za pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Pravo na pristup informacijama POUZ

 

OPĆI AKTI

Statut

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Izmjena Statuta

Pravilnik o radu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Odluka o izmjenama Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Etički kodeks radnika Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Unutarnje ustrojstvo

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Pučkog otvorenig učilišta Zagreb

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika

 

ZAKONI I PROPISI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst)

Zakon o strukovnom obrazovanju

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o izmjenama Zakona o pučkim otvorenim učilištima

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih

 

GODIŠNJI PLANOVI I IZVJEŠTAJI

Plan i program Centra za kulturu POUZ 2024.

Godišnji plan i program rada za 2024. godinu

Godisnje_izvjesce 2023-PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Financijski plan i program poslovanja POUZ za 2024

Odluka o Financijskom planu i programu poslovanja POUZ za 2024

Izmjene i dopune financijskog plana i progama poslovanja POUZ za 2023 prosinac

Odluka o izmjenama i dopunama financijskog plana i programa poslovanja POUZ za 2023 prosinac

Izvještaj neovisnog revizora Financijskih izvještaja za 2023. godinu

Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Financijskih izvještaja za 2023. godinu

Godišnji financijski izvještaji Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu

Financijski izvještaji POUZ_a za razdoblje 010123_300623

Izmjene i dopune Financijskog plana i program poslovanja za 2023.

Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana i programa poslovanja POUZ-a

Izvještaj o programskoj i financijskoj realizaciji POUZ-a za 2022. godinu

Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022 godinu

Financijski izvještaj POUZa za 2022.

Godisnje_izvjesce pravo na pristup informacijama 2023.

Godišnji plan i program rada za 2023.

Odluka o usvajanju Financijskog plana i programa poslovanja za 2023.

Financijski plan i program poslovanja za 2023. EURO

Financijski plan i program poslovanja za 2023. KN

Odluka o usvajanju Financijskog plana POUZ za 2022 godinu

Financijski plan za POUZ za 2022 godinu

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Plana i programa poslovanja POUZ za 2022.

Odluka o usvajanju Plana i programa poslovanja POUZ za 2022 godinu

Plan i program poslovanja POUZ za 2022 godinu

Revizorsko izvješće godišnjih financijskih izvještaja za 2021.

Financijski izvještaj za 2021. godinu

 

CJENIK DUGOROČNOG ZAKUPA

Cjenik dugoročnog zakupa sveukupno velike dvorane predvorja te pripadajućeg prostora od 04.12.2023.

CJENIK PRIVREMENOG ZAKUPA

Dopuna Cjenika privremenog zakupa prostora od 10.11.2023.

Cjenik privremenog zakupa poslovnog prostora primjenjuje se 05.10.2023.

CJENIK POVREMENOG ZAKUPA

Cjenik povremenog zakupa prostora i inventara primjenjuje se od 21.3.2024.

Cjenik povremenog zakupa prostora i inventara primjenjuje se 18.09.2023.

 

CJENICI PROGRAMA OBRAZOVANJA

 

Odjel za srednju školu

 

 

Odjel za obrazovanje

Cjenik NEFORMALNIH program obrazovanje Odjela za obrazovanje 24.05.2024.

Cjenik NEFORMALNIH programa obrazovanja Odjela za obrazovanje 22.05.2024.

Cjenik FORMALNIH programa obrazovanja Odjela za obrazovanje 11 04 2024.

Cjenik FORMALNIH programa obrazovanja Odjela za obrazovanje 09_04_2024

Cjenik FORMALNIH programa obrazovanja Odjela za obrazovanje 8_3_2024.

Cjenik FORMALNIH programa obrazovanja Odjela za obrazovanje 6_3_2024.

Cjenik FORMALNIH programa obrazovanja Odjela za obrazovanje 2_3_2024.

Cjenik NEFORMALNIH programa obrazovanja Odjela za obrazovanje 2_3_2024.

Cjenik NEFORMALNIH programa Odjela za obrazovanje primjenjuje se od 02_01_2024

Cjenik FORMALNIH programa Odjela za obrazovanje primjenjuje se od 02_01_2024

Cjenik Odjela za obrazovanje formalni programi (osposobljavanje, usavršavanje, programi učenja stranog jezika) od 17.10.2023

Cjenik Odjela za obrazovanje neformalni programi u sustavu PDV-a primjenjuje se od 12.09.2023.

Cjenik Odjela za obrazovanje formalni programi (osposobljavanje, usavršavanje, program učenja stranih jezika) primjenjuje se od 11.09.2023.

Cjenik Odjela za obrazovanje neformalni programi u sustavu PDV-a primjenjuje se od 11.09.2023.

 

Odjel za kulturu i nakladništvo

Cjenik Odjela za kulturu i nakladništvo (osposobljavanje i hobi programi u sustavu PDV-a) primjenjuje se od 30.4.2024.

Cjenik Odjela za kulturu i nakladništvo (osposobljavanje i hobi programi u sustavu PDV-a) primjenjuje se od 12.09.2023.

Cjenik nakladničkih izdanja, primjenjuje se od 12.7.2023

 

Odjel Sveučilište za treću životnu dob

Cjenik Odjela Sveučilišta za treću životnu dob, primjenjuje se od 13.5.2024.

 

JAVNA NABAVA

"Temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine", broj 120/16 ) Pučko otvoreno učilište Zagreb kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Finvest corp d.d., Ivana Gorana Kovačica 24, Čabar

Hidroelektra mehanizacija d.d. u stečaju, Radnička cesta 204, Zagreb

Lošinjska plovidba holding d.d., Lošinjsklh brodograditelja 47, Mali Lošinj

Proficio d.d., Draškovićeva 12, Zagreb

Vupik d.d., Sajmište 113/C, Vukovar

Zvečevo d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega

Vučedolska jarebica d.o.o., Ulica Josipa Rukavine 2b, Vukovar

lnovalab, d.o.o., Kostelska ulica 1, Zagreb

Electus usluge d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb

Centar poslova d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb

Electus ljudski potencijali d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb

Selectio d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb

E-Glas d.o.o., Miroslava Krleže 4, Rijeka

Electus DGS d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb

Varteks d.d., Zagrebačka 94, Varaždln

Kotka d.d. u likvidaciji, D.G. Krambergera 1, Krapina

Antika arhitektura j.d.o.o., Dobri dol 52, Zagreb

Genus d.o.o., Borongajska cesta 83H, Zagreb

lnstitut za razvoj i inovativnost mladih, Kostelska ulica 1, Zagreb

Gideon Brothers inc., 3500 South DuPont Highway. Dover, DE 19901 USA

Gripole projekt jug d.o.o., Palinovečka ulica 51, Zagreb

 

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016)  naručitelji – obveznici primjene Zakona – dužni su u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljivati sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 200.000,00 kuna, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 500.000,00 kuna.

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. IV. izmjene i dopune

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. III.izmjene i dopune

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024. II.izmjene i dopune

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024, I. Izmjene i dopune

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2024

Registar ugovora

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (lipanj 2022.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (ožujak 2020.)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (ožujak 2018.)

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu - 3 izmjena

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu - 2. izmjena

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. - 1 izmjena

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2023. godinu

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2022. godinu - 3. izmjena

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2022. godinu - 2.izmjena

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2022. godinu - 1.izmjena

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2022. godinu

 

OSTALO

Odluka o zabrani pušenja

Odrzavanje LDAP imenika

Obavijest o privatnosti

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku, 14.5.2024.

Odluka o imenovanju zamjenika povjerenika za etiku od 1.3.2024.

Odluka o imenovanju povjernika za etiku

Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva od 1.3.2024.

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Obavijest o privatnosti za korisnike knjižnice POUZa

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Izjava o pristupačnosti

 

RADNO VRIJEME ZGRADE UČILIŠTA

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnim danima i radnom vremenu Učilišta u 2023. godini od 24.11.2023.

Odluka o radnim danima i radnom vremenu Učilišta u 2023. godini od 28.03.2023.