PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

24.01.2019.

NATJEČAJI

Natječaj za radno mjesto Voditelja Službe za financijsko-računovodstvene poslove (m_ž)

Natječaj za radno mjesto Viši samostalni računovodstveni referent (m_ž)

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Suradnik/ca u nastavi

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Voditelj/ica programa

Natječaj za radno mjesto Suradnik/ca u nastavi

Natječaj za radno mjesto Voditelj/ica programa

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Tajnik/ca Učilišta

Natječaj za radno mjesto Tajnik/ica Učilišta

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Čistač/ica

Natječaj za radno mjesto Čistač/ica

Obavijest o rezultatima natječaja za Voditelja/icu projekta

Natječaj za radno mjesto Voditelj/ica projekta

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Čistač (m/ž)

Odluka o djelomičnom poništenju natječaja za radno mjesto Čistač (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Čistač (m/ž)

Odluka o poništenju natječaja za Voditelja programa/projekta (m/ž) 2

Obavijest o rezultatima natječaja za Voditelja programa/projekta (m/ž)

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Vratar (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Voditelj programa/projekta (m/ž) 2

Natječaj za radno mjesto Voditelj programa/projekta (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Vratar (m/ž)

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Vratar (m/ž)

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Čistač (m/ž)

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Tajnik učilišta (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Čistač (m/ž) 2

Natječaj za radno mjesto Vratar (m/ž)

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Čistač (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Tajnik Učilišta (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Čistač (m/ž)

Obavijest o rezultatima natječaja za Samostalnog računovodstvenog referenta

Obavijest o rezultatima natječaja za Voditelja programa

Odluka o imenovanju ravnatelja POUZ-a

Natječaj za voditelja programa-projekta

Natječaj za samostalnog računovodstvenog referenta

Natječaj za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Obavijest o rezultatima natječaja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa Voditelj službe za financijsko - računovodstvene poslove

Odluka o poništenju natječaja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa Voditelj službe za financijsko-računovodstvene poslove

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Odluka o visini naknade za pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Pravo na pristup informacijama

 

OPĆI AKTI

Statut

Izmjena Statuta

Pravilnik o radu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Unutarnje ustrojstvo

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Pučkog otvorenig učilišta Zagreb

Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

 

ZAKONI I PROPISI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst)

Zakon o strukovnom obrazovanju

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o izmjenama Zakona o pučkim otvorenim učilištima

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih

 

GODIŠNJI PLANOVI I IZVJEŠTAJI

Plan i program poslovanja za 2021. godinu

Izvješće revizora za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnji plan i program rada za 2020./2021. školsku godinu

Plan i program poslovanja za 2020. godinu

Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnji plan i program rada za 2019./2020. školsku godinu

Plan i program poslovanja za 2019. godinu

Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnji plan i program rada za 2018./2019. školsku godinu

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu

 

OSTALO

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja #OSTANIDOMA UZ TEČAJ EXCEL-a ILI POWER POINT-a 2

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja #OSTANIDOMA UZ TEČAJ EXCEL-a ILI POWER POINT-a

Odrzavanje LDAP imenika

Obavijest o privatnosti