PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

24.01.2019.

UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zagreb ima pet (5) članova i čine ga:

PREDSTAVNICI OSNIVAČA

Goran Pristaš, predsjednik, kontakt: sergej@badco.hr

Damir Bakić, zamjenik predsjednika, kontakt: damir.bakic@gmail.com

Željko Matijašec, član, kontakt: zeljko.matijasec@zagreb.hr

Ornela Medić, članica, kontakt: ornela.medic@zagreb.hr

PREDSTAVNIK RADNIKA USTANOVE

Bojan Marić, član, kontakt: bojan.maric@pou.hr

Zaključak o razrješenju i imenovanju članova predstavnika osnivača u Upravno vijeće POUZ

NATJEČAJI

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu VODITELJ PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA KOLOVOZ 2022.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u punom radnom vremenu SURADNIK NA PROJEKTU KOLOVOZ 2022.

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta SURADNIK NA PROJEKTU

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto VIŠI SAMOSTALNI RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Odluka o izabranim kandidatima za radno mjesto VODITELJ PROGRAMA

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto ADMINISTRATOR PROJEKTA

Odluka o izabranom kandidatu radno mjesto VIŠI SAMOSTALNI RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Natječaj za Višeg samostalnog računovodstvenog referenta lipanj 2022

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto VODITELJ INFORMATIČKE PODRŠKE

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta VODITELJ PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA

Natječaj za radno mjesto VODITELJ PROGRAMA

Natječaj za radno mjesto VODITELJ INFORMATIČKE PODRŠKE

Natječaj za radno mjesto VIŠI SAMOSTALNI RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Natječaj za radno mjesto VODITELJ PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA

Natječaj za radno mjesto SURADNIK NA PROJEKTU

Natječaj za radno mjesto ADMINISTRATOR PROJEKTA

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta SURADNIK NA PROJEKTU

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta Administrator_ica projekta

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta Samostalni_a računovostveni referent

Odluka o poništenju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta Voditelj_ica promidžbe i vidljivosti projekta

Odluka o izabranom kandidatu za radno mjesto Voditelj financija projekta

Natječaj za radno mjesto VODITELJ PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA

Natječaj za radno mjesto VODITELJ FINANCIJA PROJEKTA

Natječaj za radno mjesto SURADNIK NA PROJEKTU

Natječaj za radno mjesto ADMINISTRATOR PROJEKTA

Natječaj za samostalnog računovodstvenog referenta

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Voditelj Službe za financijsko-računovodstvene poslove (m/ž)

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Viši samostalni računovodstveni referent (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Voditelja Službe za financijsko-računovodstvene poslove (m_ž)

Natječaj za radno mjesto Viši samostalni računovodstveni referent (m_ž)

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Suradnik/ca u nastavi

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Voditelj/ica programa

Natječaj za radno mjesto Suradnik/ca u nastavi

Natječaj za radno mjesto Voditelj/ica programa

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Tajnik/ca Učilišta

Natječaj za radno mjesto Tajnik/ica Učilišta

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Čistač/ica

Natječaj za radno mjesto Čistač/ica

Obavijest o rezultatima natječaja za Voditelja/icu projekta

Natječaj za radno mjesto Voditelj/ica projekta

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Čistač (m/ž)

Odluka o djelomičnom poništenju natječaja za radno mjesto Čistač (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Čistač (m/ž)

Odluka o poništenju natječaja za Voditelja programa/projekta (m/ž) 2

Obavijest o rezultatima natječaja za Voditelja programa/projekta (m/ž)

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Vratar (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Voditelj programa/projekta (m/ž) 2

Natječaj za radno mjesto Voditelj programa/projekta (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Vratar (m/ž)

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Vratar (m/ž)

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Čistač (m/ž)

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Tajnik učilišta (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Čistač (m/ž) 2

Natječaj za radno mjesto Vratar (m/ž)

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Čistač (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Tajnik Učilišta (m/ž)

Natječaj za radno mjesto Čistač (m/ž)

Obavijest o rezultatima natječaja za Samostalnog računovodstvenog referenta

Obavijest o rezultatima natječaja za Voditelja programa

Odluka o imenovanju ravnatelja POUZ-a

Natječaj za voditelja programa-projekta

Natječaj za samostalnog računovodstvenog referenta

Natječaj za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Obavijest o rezultatima natječaja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa Voditelj službe za financijsko - računovodstvene poslove

Odluka o poništenju natječaja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa Voditelj službe za financijsko-računovodstvene poslove

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Odluka o visini naknade za pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Pravo na pristup informacijama

 

OPĆI AKTI

Statut

Izmjena Statuta

Pravilnik o radu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Etički kodeks radnika Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Unutarnje ustrojstvo

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Pučkog otvorenig učilišta Zagreb

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika

 

ZAKONI I PROPISI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst)

Zakon o strukovnom obrazovanju

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o izmjenama Zakona o pučkim otvorenim učilištima

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih

 

 

GODIŠNJI PLANOVI I IZVJEŠTAJI

Odluka o usvajanju Financijskog plana POUZ za 2022 godinu

Financijski plan za POUZ za 2022 godinu

Odluka o usvajanju Plana i programa poslovanja POUZ za 2022 godinu

Plan i program poslovanja POUZ za 2022 godinu

Revizorsko izvješće godišnjih financijskih izvještaja za 2021

Izvještaj o programskoj i financijskoj realizaciji POUZ-a za 2021. godinu

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje POUZ za 2021_godinu

Financijski izvještaji POUZ za 2021_godinu

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2021 godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu

Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2021 godinu

Bilješke uz temeljne financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020 godine

Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2020 godinu

Godišnji financijski izvještaji Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2020.

Izvješće revizora za 2020. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnji plan i program rada za 2020./2021. školsku godinu

Plan i program poslovanja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2020 godinu

Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnji plan i program rada za 2019./2020. školsku godinu

Plan i program poslovanja za 2019. godinu

Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnji plan i program rada za 2018./2019. školsku godinu

Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu

 

JAVNA NABAVA

"Temeljem čl.75 do čl.83 Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine", broj 120/16 ) Pučko otvoreno učilište Zagreb kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Finvest corp d.d., Ivana Gorana Kovačica 24, Čabar

Hidroelektra mehanizacija d.d. u stečaju, Radnička cesta 204, Zagreb

Lošinjska plovidba holding d.d., Lošinjsklh brodograditelja 47, Mali Lošinj

Proficio d.d., Draškovićeva 12, Zagreb

Vupik d.d., Sajmište 113/C, Vukovar

Zvečevo d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega

Vučedolska jarebica d.o.o., Ulica Josipa Rukavine 2b, Vukovar

lnovalab, d.o.o., Kostelska ulica 1, Zagreb

Electus usluge d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb

Centar poslova d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb

Electus ljudski potencijali d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb

Selectio d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb

E-Glas d.o.o., Miroslava Krleže 4, Rijeka

Electus DGS d.o.o., Strojarska cesta 20, Zagreb

Varteks d.d., Zagrebačka 94, Varaždln

Kotka d.d. u likvidaciji, D.G. Krambergera 1, Krapina

Antika arhitektura j.d.o.o., Dobri dol 52, Zagreb

Genus d.o.o., Borongajska cesta 83H, Zagreb

lnstitut za razvoj i inovativnost mladih, Kostelska ulica 1, Zagreb

Gideon Brothers inc., 3500 South DuPont Highway. Dover, DE 19901 USA

Gripole projekt jug d.o.o., Palinovečka ulica 51, Zagreb

Blok Kvatrić d.o.o., Trg Stjepana Radića 1, Zagreb

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016)  naručitelji – obveznici primjene Zakona – dužni su u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljivati sve nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 200.000,00 kuna, odnosno sve nabave radova procijenjene vrijednosti jednake ili iznad 500.000,00 kuna.

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2022. godinu

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2022. godinu - 1.izmjena

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2022. godinu - 2.izmjena

Plan nabave Pučkog otvorenog učilišta Zagreb za 2022. godinu - 3. izmjena

OSTALO

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja #OSTANIDOMA UZ TEČAJ EXCEL-a ILI POWER POINT-a 2

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja #OSTANIDOMA UZ TEČAJ EXCEL-a ILI POWER POINT-a

Odrzavanje LDAP imenika

Obavijest o privatnosti

Odluka o imenovanju povjernika za etiku

Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Izjava o pristupačnosti