PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

24.01.2019.

NATJEČAJI

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Čistač (m/ž)

Odluka o djelomičnom poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa - Čistač (m/ž)

Natječaj za Čistača (m/ž)

Odluka o poništenju natječaja za Voditelja programa-projekta

Obavijest o rezultatima natječaja za Voditelja programa-projekta

Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto Vratar

Natječaj za Voditelja programa-projekta 2

Natječaj za Voditelja programa-projekta

Natječaj za radno mjesto Vratar

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Vratar

Odluka o poništenju natječaja za radno mjesto Čistač

Obavijest o rezultatima natjecaja Tajnik učilišta

Natječaj za čistača 2.PDF

Natječaj za vratara

Obavijest o rezultatima natječaja za izbor kandidata za radno mjesto - Čistač

Natječaj za tajnika Učilišta

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - čistač

Obavijest o rezultatima natječaja za Samostalnog računovodstvenog referenta

Obavijest o rezultatima natječaja za Voditelja programa

Odluka o imenovanju ravnatelja POUZ-a

Natječaj za voditelja programa-projekta

Natječaj za samostalnog računovodstvenog referenta

Natječaj za imenovanje ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Obavijest o rezultatima natječaja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa Voditelj službe za financijsko - računovodstvene poslove

Odluka o poništenju natječaja

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa Voditelj službe za financijsko-računovodstvene poslove

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Odluka o visini naknade za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

 

OPĆI AKTI

Statut

Izmjena Statuta

Pravilnik o radu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Unutarnje ustrojstvo

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Pučkog otvorenig učilišta Zagreb

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

 

ZAKONI I PROPISI

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst)

Zakon o strukovnom obrazovanju

Zakon o obrazovanju odraslih

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija

Zakon o pučkim otvorenim učilištima

Zakon o izmjenama Zakona o pučkim otvorenim učilištima

Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanja odraslih

Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih

 

IZVJEŠĆA

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnji plan i program rada za 2018._2019. školsku godinu

Godisnje izvjesce

Izvješće o poslovanju za 2017

 

OSTALO

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja #OSTANIDOMA UZ TEČAJ EXCEL-a ILI POWER POINT-a 2

Pravila i uvjeti nagradnog natječaja #OSTANIDOMA UZ TEČAJ EXCEL-a ILI POWER POINT-a

Odrzavanje LDAP imenika

Obavijest o privatnosti