VRTLARENJE / 2. RADIONICA

Treća dob 03.05.2023.

Sveučilište za treću životnu dob vas poziva na 2. besplatnu radionicu

VRTLARENJA

Predavanje:
Na predavanju će se polaznici upoznati s dobrim primjerima uzgoja na balkonu i terasa i mogućnosti koje to pruža te kako prilagoditi uzgoj na balkonu specifičnim karakteristikama svakoga prostora (kako vertikalno saditi, kako složiti konstrukciju).

Radionica:
U praktičnom dijelu ćemo saditi i sijati u tegle, diskutirati koje tegle dobre za koje kulture te koje se kulture mogu kombinirati. Nadalje, nastavit ćemo i s temama iz predhodne edukacije (pravilan uzgoj presadnica, kompostiranje, štetnici, privlačenje oprašivača).

2. RADIONICA održat će se 10. 5. 2023. od 10 do 13 sati na lokaciji POGON JEDINSTVO / Trnjanski nasip

Maksimalan broj polaznika: 20
Prijave na trecadob@pou.hr do 8. 5. 2023.

 

Fotografije na plakatu: https://pixabay.com
Ilustracija: Winkimages na Freepik.com