Uvjeti upisa, cijene i trajanje semestra

Treća dob 14.02.2019.

UPISI U PROLJETNI SEMESTAR                                                                                  

za nove programe i nove polaznike
 
od 18.2. do 22.2.2019

UPISNI URED (9-18 sati)
tel: 6003-020 (tajništvo)
6003-000, 0800-321-321

www.pou.hr, treca.dob@pou.hr


TRAJANJE ŠKOLSKE GODINE
 
ZIMSKI SEMESTAR
od 15.10.2018. do 15.2.2019.
(16 tjedana po 2 školska sata * 32 školska sata)

PROLJETNI SEMESTAR
od 25.2.2019. do 7.6.2019.
(14 tjedana po 2 školska sata * 28 školska sata)

UVJETI ZA UPIS
 
ČLANARINA za program
za proljetni semestar: 690 kn (na rate karticama) ili odjednom 650 kn
promotivni programi - 370 kn
popust za više upisanih programa