Rezultat natječaja za zakup poslovnog prostora Pučkog otvorenog učilišta - Priopćenje za javnost

Novosti 24.01.2024.

Nakon provedenog postupka javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, Pučko otvoreno učilište Zagreb je na Sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. siječnja 2024. godine donijelo odluku o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u poslovnoj zgradi Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, u Ulici grada Vukovara 68.

Radi se o prostoru velike dvorane, predvorja, stražnje i bočne terase, prostora na zadnjem katu i podruma sa sanitarijama, ukupne površine 2.072,38 m2.

Natječaj je uvjetovao da se prostor daje u zakup za kulturno-umjetnički program, u omjeru 80% za rock, elektronski i jazz glazbeni autorski program, a 20% za druga kulturna događanja te su natječajem specificirani i drugi elementi ponude kulturno-umjetničkih sadržaja, poput broja glazbenih događanja godišnje.

Na natječaj su pristigle dvije ponude: zajednička ponuda Saveza studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva i ElektroStudent d.o.o. s ponuđenim iznosom mjesečne zakupnine od 16.069,69 eura koja će biti uvećana za PDV i zajednička ponuda REGA-DARKO j.d.o.o. za ugostiteljstvo i Udruge za promicanje glazbene i tehničke kulture „Glazbena kuća“ s ponuđenim iznosom mjesečne zakupnine od 7.007,00 eura koja će biti uvećana za PDV. 

Zajednički ponuditelj REGA DARKO j.d.o.o. i Glazbena kuća pozvao se na pravo prednosti sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, no to pravo ovdje nije primjenjivo jer po zakonu pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ostvaruje isključivo osoba sa statusom obrtničke ili samostalne profesionalne djelatnosti, koji uvjet niti jedan od ponuditelja iz zajedničke ponude REGA-DARKO j.d.o.o. za ugostiteljstvo i Udruga za promicanje glazbene i tehničke kulture „Glazbena kuća“ ne ispunjavaju.

Na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup poslovnog prostora prihvaćena je najpovoljnija pristigla ponuda, a to je zajednička ponuda Saveza studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva iz Zagreba i ElektroStudent d.o.o. iz Zagreba za obavljanje djelatnosti kulturno umjetničkih programa s pratećom ugostiteljskom djelatnošću. Ugovor se sklapa na razdoblje od dvije godine.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Pučko otvoreno učilište Zagreb