Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI.

Novosti 10.11.2023.

Osposobljavanje pomoćnika u nastavi

za projekt „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici

kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI. "

Program osposobljavanje održava se u MALOJ DVORANI u razdoblju od 10.11.2023. do 12.11.2023. prema dolje navedenom rasporedu predavanja:

PETAK, 10.11.2023.

14.00 – 14.10 sati

 • Uvodni dio | Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

14.10 – 16,10 sati

 • Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s  naglaskom na inkluzivno obrazovanje | Ivana Torjanac Matas, prof. rehabilitator

 • Prava učenika s teškoćama u razvoju | Ivana Torjanac Matas, prof. rehabilitator

 • Suradnja s učiteljima, nastavnicima, stručnim timom škole, roditeljima i drugim učenicima | Ivana Torjanac Matas, prof. rehabilitator

16.10  - 16.25 sati ► PAUZA ► OSVJEŽENJE

16.25– 18.25 sati

 • Karakteristike učenika s teškoćama u razvoju za sve vrste teškoća -  prvi  dio | Ivana Torjanac Matas, prof. rehabilitator

18.25 - 18.40 sati ► PAUZA

18.40 -  20.40 sati

 • Karakteristike učenika s teškoćama u razvoju za sve vrste teškoća - drugi dio | Ivana Torjanac Matas, prof. rehabilitator

 

SUBOTA, 11.11.2023.

9.00  –  11.00 sati

 • Podrška učenicima s ADHD i ADD | mr. sc. Vanda Kos Jerković

11.00 - 11.15 sati ► PAUZA ► OSVJEŽENJE

11.15 - 13.15 sati

 • Podrška učenicima s autizmom | Žarka  Klopotan, dipl. defektologinja

13.15 – 13.45 sati  ► PAUZA ► UŽINA

13.45 – 16.45 sati

 • Podrška učenicima s intelektualnim teškoćama i Downovim sindromom | Jadranka Vuković, prof. defektologinja

 

NEDJELJA, 12.11.2023.

9.00  –  11.00 sati

 • Podrška učenicima s oštećenjima vida | Anita Lukić, prof. defektologinja

11.00  – 11.15 sati ► PAUZA ► OSVJEŽENJE

11.15 – 14.15 sati

 • Podrška učenicima s motoričkim teškoćama | Dejana Horvat, prof. rehabilitator

14.15 – 14.45 sati ► PAUZA ► UŽINA

14.45  – 16.45 sati

 • Podrška učenicima s govorno-jezičnim teškoćama i učenicima s oštećenjima sluha | Korana Lattinger Kadić, prof. logoped