Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

Novosti 23.11.2023.
KLASA: 112-01/23-03/0011
UR.BROJ: 251-263-08-00/1-23-0020
Zagreb, 23.11.2023.
 
Na temelju čl. 32. st. 1. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zagreb je na 15. sjednici održanoj 23. studenog 2023. godine donijelo
 
 
ODLUKU
o poništenju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice
Pučkog otvorenog učilišta Zagreb
 
 
I
 
Poništava se Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb KLASA: 112-01/23-03/0011, UR.BROJ: 251-263-08-00/1-23-0005 raspisan 22. rujna 2023. godine, objavljen na web stranici Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i u Narodnim novinama.
 
 
II
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
OBRAZLOŽENJE
 
Gore navedeni Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb poništava se zbog neimenovanja prijavljenih kandidata.
 
 
Predsjednik Upravnog vijeća
 
Goran Pristaš