Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (21.8.2023.)

Novosti 08.09.2023.

KLASA: 112-01/23-03/0011

UR.BROJ: 251-263-08-00/1-23-0004

Zagreb, 21.8.2023.

 

Na temelju čl. 32. st. 1. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zagreb je na 5 a sjednici održanoj 21. kolovoza 2023. godine donijelo

 

ODLUKU

o poništenju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb

 

I

Poništava se Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb KLASA: 112-01/23-03/0011, UR.BROJ: 251-263-08-00/1-23-0001 raspisan 26. lipnja 2023. godine, objavljen na web stranici Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i u Narodnim novinama.

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENJE

Gore navedeni Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Zagreb poništava se zbog neimenovanja prijavljenih kandidata.

 

 

                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća

 

 

                                                                                                                                              Goran Pristaš