ERASMUS+ Aktivnost osposobljavanja i suradnje

Novosti 28.12.2022.

U Napulju, Italija, od 18.-21.12. održana je Aktivnost osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+, Erasmus+ contribution to European civic contribution na kojoj je sudjelovala Ana Majurić iz Pučkog otvorenog učlišta Zagreb, Erasmus+ ambasadorica za obrazovanje odraslih.

Bila je to izvrsna prilika za upoznavanje Eramus+ amabasadora iz drugih zemalja, iz potencijalnih partnerskih ustanova.

Aktivnost osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+(TCA) u Napulju uključila je predavanja stručnjaka za građansko sudjelovanje iz raznih dijelova Europe, predstavnika talijanske nacionalne agencije za Erasmus+ programe, predstavljanje francuskog iskustva o učincima mobilnosti na njihove građane, grupne diskusije o načinima na koje Erasmus može povećati aktivno sudjelovanje građana te posjet ustanovi za obrazovanje odraslih gdje smo predstavili Erasmus iskustvo ustanove iz koje dolazimo te motivirali polaznike i osoblje ustanove na još jače uključivanje u Erasmus+ programe.