IVANA MIOLIN BARIĆ : Postulati II

Galerije 29.04.2021.

Galerija CEKAO

pratite nas na Facebooku

U ponedjeljak 3. svibnja u galeriji CEKAO Pučkog otvorenog učilišta u Zagrebu otvara se izložba akademske slikarice Ivane Miolin Barić pod nazivom "Postulati II". Autorica je rođena 1992. godine u Splitu, a slikarstvo je magistrirala na umjetničkoj akademiji u Splitu 2016. godine. Osim slikarstvom bavi se grafičkim dizajnom i novim medijima. Članica je hrvatske udruge likovnih umjetnika Split. Živi i radi u Kaštelima.

O njenim radovima Leopold Rupnik u predgovoru izložbi piše:
"U današnje informacijsko doba, umjetnost se okreće od svojih tradicionalnih korijena i stvaraju se digitalna umjetnička djela koja su se u mnogočemu osamostalila od ustoličenih, akademskih likovnih praksi. Međutim, u seriji slikarskih radova Ivane Miolin Barić, pod imenom Postulati II, spona tradicionalnog i nekonvencionalnog dovodi do stvaranja svojstvene, hibridne slikarske forme koja uspijeva izokrenuti postulate tradicionalnog slikarstva. Upravo uporabom tradicionalnih slikarskih tehnika na platnu umjetnica dočarava glavni motiv svojih radova – nasumične prikaze iz kino projekcija koji se doimaju kao da su tiskani. Motivi kino projekcija realizirani su pak u tamnom tonalitetu boja koje prati magličasti doživljaj sfumata. CMYK paletom boja i dojmom zrnatosti kroz kapljične nanose boja iz raspršivača stvara se optička varka u kojoj slikarsko djelo naizgled poprima karakteristike digitalne fotografije. Takvom intermedijalnom referencom na digitalnu fotografiju umjetnica zamućuje granice stvarnog i virtualnog te se poigrava s vizualnim poimanjem promatrača njenih slika na kojima ostaje da propituju medij radova van limita svojih mentalnih, spoznajnih bazena. Radovi Ivane Miolin Barić, koji predstavljaju amalgam tradicije i nekonvencionalnog, zadiru i u Delarocheovo devetnaestostoljetno pitanje o smrti slikarstva, dokazujući kako slikarstvo i dalje može gurati granice ortodoksnog shvaćanja umjetnosti."

Sama autorica u ulomku svog artist statementa izjavljuje:
" (...) Može li slikarstvo biti originalno ako znamo da nastaje koristeći isključivo tehnička ready made sredstva? Štafelajno slikarstvo u suštini kreće od svojstva reprodukcije i ready madea od onog najosnovnijeg atoma boje koja gradi pojedinu sliku. Boja je ta koja izlazi iz tube koja je jeftino prodana u milijun primjeraka, te na drugom kraju svijeta ima isti uzorak kao i ona ovdje. Boja iz tube najčešće je nanesena kistom na platno. Kist kao slikarsko sredstvo također je tehnološki obrađen i ima svoj uzorak. Unutar ove serije korištena je još gora varijanta „tehničkog“ sredstva, odnosno štrcaljka koja stvara određeni duktus. Kroz stvaranje rada taj duktus stalno konstruira odnosno dekonstruira određeni motiv. On je ovdje okrunjen također tehničkom CMYK paletom koja je skoro pa digitalna. „Digit –all“ možda bi prijevod bio“ potpuno izračunata“. Ta potpuno izračunata paleta metamorfozira objekt gledanja u optičku varku iz koje je teško zaključiti da je sve to igra od samo četiri tona. Predstavljajući se novom slikarskom serijom uz ovu kratku izjavu o radu ostavljam gledateljima prostor za slobodno percipiranje i recipiranje radova te otvaram diskusiju o umjetnosti s pitanjem: je li ovo slikarstvo ili dizajn?"
Službenog otvorenja neće biti.

Izložba je otvorena do 2. lipnja.

Radno vrijeme galerije: ponedjeljak-petak od 9 do 20, subota od 9 do 14

Izložba je realizirana uz potporu Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija RH.

Više o Galeriji CEKAO pogledajte ovdje.