Znanjem do kruha

EU projekti
Status: U tijeku

Broj ugovora

UP.02.1.1.06.0048

Lokacija projekta

Grad Zagreb, Koprivničko-križevačka županija, Virovitičko-podravska županija, Vinkovci, Slavonski Brod, Osijek, Bjelovar, Sisak

Trajanje projekta

22.10.2019.- 22.04.2021. (18 mjeseci)

Nositelj projekta

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Partneri

Obrtničko učilište Pouka, Crveni križ Vinkovci

Davatelj financijske potpore

Europski socijalni fond

Sufinanciranje

100% bespovratna sredstva

Ciljevi projekta

Projektom se želi riješiti problem socijalne isključenosti i niske razine zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba u 8 gradova odnosno županija RH. Studije HZZ-a ukazuju da se zbog dugotrajne nezaposlenosti kod osoba stvara psihološka destrukcija, bespomoćnost, nedostatak životne perspektive, niska razina aspiracija, fatalizam, sniženo samopoštovanje i visoka razina socijalne izolacije. Dugotrajna nezaposlenost dovodi do gubitka i zastarijevanja znanja i vještina te je nužno prilagođavanje potrebama tržišta rada.

U Hrvatskoj se proizvodnjom kruha bavi preko 900 poduzetnika a pekarska industrija je u posljednje dvije godine zabilježila rast od 60 posto te je poslovala s dobitkom. Sukladno otvorenim natječajima HZZ-a na predmetnom području pekarstva sudionici u projektu će se osposobljavati kroz provedbu verificiranih programa za jednostavne poslove u deficitarnom zanimanju Pekar/ica i zanimanju Priprematelj pizza i bureka te kroz dodatne neformalne programe jačanja poduzetničkih, digitalnih i psiho-socijalnih vještina. Njihovi nastavnici i mentori kod poslodavaca će proći proces senzibilizacije u radu s ciljnim skupinama (online edukacija putem webinara) kako bi unaprijedili rad nastavnog procesa kao ključnog mehanizma socijalnog uključivanja.

Politike EU usredotočene su na poticanje poduzetništva. Strategija učenja za poduzetništvo 2010 – 2014 (Vlada RH, 2010) razvoj poduzetništva navodi kao temelj konkurentnosti i razvoja pri čemu je potreba obrazovanja za poduzetništvo nužna za povećanje zapošljivosti zbog prihvaćanja odgovornosti za vlastite postupke, razvijanje vizija, postavljanje ciljeva, povećanje motiviranosti za rad i učenje.

U pogledu digitalnih vještina u RH 17,4% osoba ima nisku razinu, a 27,9% nema uopće (EK,2017). Konkurentnost gospodarstva ovisi o razini ključnih digitalnih kompetencija koju je potrebno razvijati na svim razinama obrazovanja.

Provođenje projekta pomoći će da 80 dugotrajno nezaposlenih osoba iz stanja socijalne isključenosti i demotiviranosti, stjecanjem stručnih, psiho-socijalnih, poduzetničkih i digitalnih kompetencija postanu aktivni, motivirani i pripremljeni za ponovni ulazak na tržište rada putem zapošljavanja ili samozapošljavanja.

Ciljane skupine

POLAZNICI:

  • mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci
  • osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci


STRUČNJACI KOJI RADE S NEZAPOSLENIM OSOBAMA PRIPADNICIMA MARGINALIZIRANIH SKUPINA

Rezultati
  • Sudjelovanje 60 dugotrajno nezaposlenih osoba u programu osposobljavanja za zanimanje pekar na području Grada Zagreba, Slavonskog Broda, Osijeka, Vinkovaca, Siska i Bjelovara;
  • Sudjelovanje 20 dugotrajno nezaposlenih osoba u programu osposobljavanja za zanimanje Priprematelj/ica pizza i bureka na području Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije;
  • Sudjelovanje 80 dugotrajno nezaposlenih osoba u ciljanim programima za stjecanje psihosocijalnih vještina, poduzetničkih i digitalnih kompetencija za uključivanje na tržište rada;
  • Sudjelovanje nastavnika i mentora kod poslodavaca u online edukaciji s ciljem unaprjeđenja rada s dugotrajno nezaposlenim osobama izrađeni alati za evaluaciju kvalitete nastavnih procesa.