Znanjem do kruha

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

UP.02.1.1.06.0048

Lokacija projekta

Zagreb, Bjelovar, Koprivnica, Vinkovci

Trajanje projekta

22.10.2019.-22.10.2021.

Nositelj projekta

Pučko otvoreno učilište Zagreb

Partneri

Obrtničko učilište POUKA Crveni križ Vinkovci

Davatelj financijske potpore

100 % Europski socijalni fond

Sufinanciranje

1.296.388,24 HRK

Ciljevi projekta

Projektom se želi riješiti problem socijalne isključenosti i niske razine zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba u 8 gradova odnosno županija RH. Studije HZZ-a ukazuju da se zbog dugotrajne nezaposlenosti kod osoba stvara psihološka destrukcija, bespomoćnost, nedostatak životne persepktive, niska razina aspiracija, fatalizam, sniženo samopoštovanje i visoka razina socijalne izolacije. Dugotrajna nezaposlenost dovodi do gubitka i zastarijevanja znanja i vještina te je nužno prilagođavanje potrebama tržišta rada.

Provođenje projekta pomoći će da 80 dugotrajno nezaposlenih osoba iz stanja socijalne isključenosti i demotiviranosti, stecanjem stručnih, psiho-socijalnih, poduzetničkih i digitalnih kompetencija postanu aktivni, motivirani i pripremljeni za ponovni ulazak na tržište rada putem zapošljavanja ili samozapošljavanja.

Ciljane skupine

DUGOTRAJNO NEZAPOSLENE OSOBE:

  • mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci
  • osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci

STRUČNJACI KOJI RADE S NEZAPOSLENIM OSOBAMA PRIPADNICIMA MARGINALIZIRANIH SKUPINA

Rezultati
  • sudjelovanje 60 dugotrajno nezaposlenih osoba u programu osposobljavanja za zanimanje pekar na području Grada Zagreba, Slavonskog Broda, Osijeka, Vinkovaca, Siska i Bjelovara
  • sudjelovanje 20 dugotrajno nezaposlenih osoba u programu osposobljavanja za zanimanje Priprematelj/ica pizza i bureka na području Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije
  • sudjelovanje 80 dugotrajno nezaposlenih osoba u ciljanim programima za stjecanje psihosocijalnih vještina, poduzetničkih i digitalnih kompetencija za uključivanje na tržište rada
  • sudjelovanje nastavnika i mentora kod poslodavaca u online edukaciji s ciljem unaprjeđenja rada s dugotrajno nezaposlenim osobama
  • izrađeni alati za evaluaciju kvalitete nastavnih procesa

Preuzmite
dokumente