ZgAktiv - znanjem i partnerstvom do posla

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

UP.01.3.1.01.0024

Lokacija projekta

Grad Zagreb

Trajanje projekta

14.05.2018.-14.11.2020.

Nositelj projekta

Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.

Partneri

Grad Zagreb, Institut za razvoj tržišta rada, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb, Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Institut za stručno usavršavanje mladih

Davatelj financijske potpore

Europski socijalni fond

Sufinanciranje

1.991.474,54 HRK

Ciljevi projekta

Cilj projekta je povećanje zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada na području Grada Zagreba putem provođenja mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba (SRLJP) te unapređenja funkcioniranja LPZ-a Grada Zagreba. 

Ciljane skupine

Ciljne skupine projekta uključuju nezaposlene mlade (15-29 godina) i osobe iznad 50 godina starosti te zaposlenike institucija članica LPZ-a Grada Zagreba.

Rezultati
  • 100 pripadnika mladih (15 – 29 godina) i osoba starijih od 50 godina sudjelovalo u projektnim aktivnostima koje uključuju individualne procjene i karijerna savjetovanja, klubove za zapošljavanje, socijalno mentorstvo, programe osposobljavanja/usavršavanja te Start-up akademiju
  • Razvijen prijedlog Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba za period nakon 2020. godine
  • 50 zaposlenika članica LPZ-a Grada Zagreba u sklopu projekta završilo edukativne programe sa svrhom jačanja ljudskih kapaciteta LPZ-a Grada Zagreba
  • Provedena 3 ciklusa PIIP Foruma koji predstavljaju inovativni model za podršku razvoju kvalitetnih razvojnih projekata s naglaskom na projekte iz područja razvoja ljudskih potencijala i lokalnog tržišta rada
  • Provedena 2 kruga Zagrebačkih razgovora o temama vezanim za probleme, analizu i moguće mjere za unapređenje tržišta rada u Zagrebu te svrhom podizanja vidljivosti i prepoznatljivosti LPZ-a Grada Zagreba
Aktivnosti
  1. Intervencije na tržištu rada i klubovi za zapošljavanje
  2. Poticanje poduzetništva
  3. Održivo funkcioniranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje
  4. Promidžba i vidljivost
  5. Upravljanje projektom i administracija