Učenje budućnosti s iPadovima i tabletima Future Learning with iPads and Tablets

EU projekti
Status: Provedeno

Broj ugovora

2015-1-HR01-KA104-012828

Lokacija projekta

Graz (Austrija)

Trajanje projekta

01.06.2015.–01.06.2016.

Nositelj projekta

ATTEMPO (Austrija), FAIDD (Finska), RIX Research and Media (VB), UrAbility (Irska) i ITA (Njemačka)

Partneri

POU Zagreb kao korisnik

Davatelj financijske potpore

Europska unija, Erasmus +, KA1 – Individualna mobilnost osoblja

Sufinanciranje

0,00 EUR

Ciljevi projekta

Cilj projekta „Future learning with iPads and tablets“ (Učenje budućnosti s iPadovima i tabletima) u
organizaciji Attempa u Austriji, je poboljšanje digitalnih kompetencija vezanih za korištenje tableta i iPad-
a u procesu učenja i poučavanja, te integriranje stečenih kompetencija unutar POUZ-a, osobito
integraciju tableta i iPada u programima koji uključuju polaznike od kojih su neki ispali iz redovitog
obrazovnog sustava, dugoročno nezaposlene, osobe s invaliditetom, itd.
Učenje na ovaj način pomaže njihovoj integraciji na tržište rada poboljšanjem njihovih vještina i
kompetencija, s posebnim naglaskom na usvajanje stranih jezika i poboljšanje pismenosti.

Ciljevi i rezultati projekta

Sudionici će biti osposobljeni za:
- uvođenje tableta u obrazovne organizacije (u ovom slučaju POU Zagreb)
- na najbolji način koristiti praktične primjere koje su polaznici preuzeli od učitelja i edukatora iz
Austrije i Finske implementirajući ih u svoje organizacije
- koristiti značajke pristupačnosti tableta
- koristiti aplikacije za polaznike sa poteškoćama u učenju (alternativna i augmentativna
komunikacija-AAC, čitanje i pisanje, matematika, itd.) kao dio obrazovnih programa POU Zagreb
- koristiti tržište aplikacija – podijeliti iskustvo i probe različitih programa
- naučiti o mogućnostima kreativnog učenja s tabletama
- poboljšati učenje koristeći aplikacije proširene stvarnosti, osobito u radu s osobama s
invaliditetom
- sigurno korištenje Interneta
- podržati komunikaciju, učenje i samoizražavanje koristeći se kamerom i drugim multimedijskim
aplikacijama

U Grazu je, od 30.11.2015. do 04.12.2015., održan tečaj „Future Learning with iPads and Tablets“, u
organizaciji austrijske neprofitne organizacije Atempo (Graz), čija je jedna od temeljnih aktivnosti rad na
uvođenju suvremene tehnologije u obrazovanje, osobito inkluzivno obrazovanje.
Zaposlenica Centra za kulturu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, sudjelovala je na tečaju koji je za cilj
imao promicanje korištenja iPad-a/tableta u nastavi i učenju.
Petnaest sudionika iz Finske, Italije, Litve, Njemačke i Hrvatske steklo je nove vještine, dodatno samopouzdanje i uvid u nove pedagoške ideje i iskustva zapadnoeuropskih zemalja u uporabi suvremene
tehnologije u obrazovanju.Tečaj se temeljio na ideji kako učenici trebaju biti aktivni, kreativni i odgovorni sudionici svog osobnog
procesa učenja, s ciljem stvaranja osobe usmjerene učenju služeći se iPad-om/tabletom kao alatom za
podučavanje i učenje u školama, ustanovama za obrazovanje odraslih, kao i različitim obrazovnim
organizacijama.

Svi sudionici su bili iznimno zadovoljni rezultatima tečaja, te će im ovaj događaj biti poticaj za pokušaj
uključivanja suvremene tehnologije u nastavni proces.